Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ALÖ313 Bilim Tarihi 927001 3 5 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İlkçağdan itibaren günümüze dek bilimin kaydettiği gelişmeleri ve bunların insanlık tarihi için ne anlama geldiğini örneklerle açıklamak, bu çalışmalardan nasıl faydalanılabileceğini tartışmak ve değerlendirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Erol Durgun
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilimin ilkçağdan günümüze dek geçirdiği evreleri açıklayabilir.
  2. Türklerin bilime yapmış olduğu hizmetleri ve bilim adamlarını sıralayabilir.
  3. Gelecekte bilimin nasıl bir hal alacağı konusunda tahminde bulunabilir, öneride bulunabilir.
  4. Bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi verimli kullanmanın yollarını açıklayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
YOK
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ARİSTOTELES. Metafizik. Çev. Ahmet Arslan. Ege Üniv. (1985)ADIVAR, Adnan: Osmanlı Türklerinde İlim. İstanbul (1982),GÖKBERK M., Felsefe Tarihi Bilgi yay. (1974).GÖKALP ,Z. Türk Medeniyet Tarihi. İstanbul (1973)ÖGEL, B. Türk Kültürü Tarihine Giriş. 9 Cilt. Kültür Baknl. Yay. (1978)Descartes R. Metafizik Düşünceler. Çev. Mehmet Karasan. MEB (1942)KOYRE , A. Yeniçağ Biliminin Doğuşu. Çev. Kurutluş Dinçer. Ara Yay. (1989)ÜLKEN , H.Z. Türk Filozofları Antolojisi. İstanbul (1935)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İLKÇAĞ: Bilimsel Bilginin Bazı Özellikleri Bilimin açık ve gizli tarihi
2.2 Doğu Dünyasında Bilim A: Mısır ve Mezopotamya b: Fenike ve İsrail c: Çin ve Hindistan
3.Antik Çağ Batı Medeniyeti
4.Antik Çağ Batı Medeneiyeti. Antik Çağda Bilim (Pitagor, Sokrat, Platon ve Aristo)
5.ORTAÇAĞ: Hırisityan Ortaçağı
6.Ortaçağ İslam Dünyası a) İslam Dünyasında Bilim (Gazali, İbn-i Haldun) b) İslam Biliminin Batıya etkisi ve gerileme nedenleri
7.Ortaçağ İslam Dünyası: Türklerin bilim ile felsefeye katkıları ve felsefe anlayışları. a) Farabi b) İbn-i Sina c) Yunus Emre d) Mevlana
8.YAKINÇAĞ: Rönesans a) Rönesans ve bilim b) Astronomide atılımlar. C) Kimya, tıp ve hayat bilimlerinde, Fizik ve Matematik’te durum.
9.Arasınav
10.Rönesans: a) Bilimde yöntem b) Kopernik c) Galileo d) Isaac Newton e) Işığa ilişkin kuramlar f) Bilim akademileri
11.17. yüzyıl a) Newton b) R. Descartes c) G.W. Leibniz d) John Locke
12.18. yy. a) 18. yy. felsefesi Imanuel Kant b) 18. yy.’de Astronomi, Matematik ve Fizik. c) Lavoisier ve Kimyada devrim
13.19. yy. a) Fizikte yeni atılımlar b) Evrim kuramı ve Darwin c) Mikrobiyoloji ve gen teorisi
14.20. yy. bilim ve teknoloji devrimleri- günümüzde bilim. a)Einstein devrimi b) Kuantum teorisi ve atom fiziğinin doğuşu.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Toplam54