Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ALÖ315 Etkili İletişim 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı iletişim biliminin temel kavramları kaynak, kanal, alıcı, ileti ile iletişim türleri konusunda öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Okt. Emin Öktem
Öğrenme Çıktıları
  1. Dil ile düşünme arasıdaki ilişkiyi kurabilir.
  2. İletişim olgusunun insanlık tarihi boyunca geçirdiği değişimleri bilir
  3. İletişim sürecinde yer alan toplumsal ve kültürel olguları açıklayabilir, İletişim türlerini tanır.
  4. İletişim modellerini günlük yaşamdaki iletişim süreçleri ile açıklayabilir
  5. İletişim sürecinin temel kavramlarını bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Eğitimde Etkili İletişim: Akif Ergin, Anı Yayıncılık
Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim: Alim Kaya, Pegem Akademi
Etkili İletişim ve Beden Dili: Recep Tayfun, Nobel Yayın
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
İletşimin tanımı; temel kavramlar; iletişim modeli; kaynak, kanal, ileti, alıcı; İletişim türleri; sözlü, yazılı, sözsüz iletişim.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İletişim kavramı; İletişim Modeli
2.İletişim Türleri
3.Simgesel Düşünme; Dil Düşünce İlişkisi
4.Dilin Temel Özellikleri; İletişimin düşünsel ve kültürel boyutu; Toplumsal ve Kültürel süreçler
5.İletişimin Bireysel vr toplumsal işlevleri
6.Sözlü İletişim
7.Dillerin Kökeni ve Değişmesi
8.Dil Toplum ilişkisi
9.Arasınav
10.Yazılı İletişim
11.Sözsüz İletişim
12.Mekan dili, Renklerin Dili
13.Eğitim ortamında iletşim
14.İleti ile ilgili sorunlar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14342
Alan Çalışması12626
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Toplam100