Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ALÖ401 Almanca Ders Kitabı İncelemesi 927001 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Adayın mesleki yaşamında öğrenci seviyesine uygun ders kitabını seçmede yardımcı olabilecek gerekli metodik ve didaktik donanım ve becerileri kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Nevzat BAKIR / Öğr. Gör. Çiğdem KIRCA
Öğrenme Çıktıları
  1. Kullanılan ders kitabını uluslararası kriterlere göre inceleyip değerlendirebilir.
  2. Mesleki yaşamında öğretim hedefine yönelik kullanacağı ders kitabını inceleyerek tespit edebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
YOK
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Rösler, Dietmar/ Würfel, Nicole (2017): Deutsch Lehren Lernen 5. Lernmaterialien und Medien, Stuttgart, Klett
Neuner, Gerhard (1995): Lehrwerke in: Handbuch Fremdsprachenunterricht, Hrsg. Karl-Richard Bausch, Herbert Christ, Hans Jürgen Krumm, Tübingen: Franck.
Dr. Zeuner, Lehrbereich Deutsch als Fremdsprache, Seminar II Lehrwerkanalyse und -kritik.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kitap analizi kriterlerinin belirlenmesi
2.Stockholm kriter kataloğu
3.Dil açısından analiz - günlük konuşma dili, alana özgü dil, açısından kitap analizi
4.İçerik açısından- günlük yaşam, ekonomik, politik, coğrafibilginin verilişi açısından kitap analizi
5.Dilbilgisi öğretim açısından- iletişimsel yeti gelişimi, metin seçimi açısından kitap analizi
6.Alıştırma türleri açısından- dört temel beceri gelişimine katkıları açısından kitap analizi
7.Teknik araç-gereç kullanımı açısından kitap analizi
8.Öğrenim seviyesine uygunluk açısından- yaş grubu, hedef ilişkisi açısından kitap analizi
9.Arasınav
10.Temel becerilerin geliştirilmesi açısından kitap analizi
11.Kitapta kullanılan metot açısından kitap analizi
12.Tasarım açısından kitap analizi
13.Baskı açısından kitap analizi
14.Ders Kitaplarının incelenmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav170
Derse Katılım55
Proje Sunma120
Ev Ödevi55
Toplam140
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı12525
Takım/Grup Çalışması5420
Proje Sunma13030
Bireysel Çalışma5315
Ev Ödevi5420
Toplam125