Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ALÖ411 Okul Deneyimi 927001 4 7 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını,dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. hasan BOLAT, Prof. Dr. Birkan KARGI, Yrd. Doç. Dr. Nevzat BAKIR, Öğr. Gör. Erol Durgun- Okutman Emin Öktem, Okutman Günay Kayhan
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenci dönem sonu itibariyle, yaptığı gözlemler sonucu, okulda, özellikle sınıf içinde öğretmen öğrenci ilişkilerini irdeleyebilecek.
  2. Derslerin işleniş şeklini, öğretmen ve öğrencilerin ders içindeki rollerini değerlendirebilecek, ve iyi, başarılı bir öğretmen olmanın gereklerini yerine getirebilecek bir düzeye erişebilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Fakülte-Okul İşbirliği (YÖK Dünya Bankası)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Dersin içeriği Öğretmen adayına meslek öncesi belli bir deneyim kazandırmaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dönem Planı
2.Öğretmenin okuldaki bir günü / Öürencinin okuldaki bir günü
3.Bir öğrencinin incelenmesi / Öğretim Yöntemleri
4.Derslerin gözlenmesi / Dersin Yönetimi ve Sınıfın Kontrolü
5.Soru Sormayı gözlemleme / Okulda araç gereç ve yazılı kaynaklar
6.Okul müdürü ve okul kuralları / okul ve toplum
7.Mikroöğretim teknikleri
8.Yönerge ve açıklamalar / Soru sorma Alıştırmaları
9.Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü / öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi
10.Ders kitaplarından yararlanma / Grup çalışmaları
11.Çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması / Değerlendirme ve kayıt tutma
12.Test hazırlama, Puanlama, analiz / Öğretimde benzetimlerden yararlanma
13.Dersi planlama ve etkinlikleri sıraya koyma
14.Okul Deneyimi çalışmalarının değerlendirilmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor Hazırlama1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor Hazırlama1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14570
Gözlem14456
Bireysel Çalışma14342
Ev Ödevi177
Toplam175