Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNÖ111 Sözcük Bilgisi-I 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin kelime dağarcığının geliştirilmesi, kelimelerarasındaki anlamsal ve yapısal ilişkilerin belirtilmesi; öğrencilerin kelime türetme birimlerini tanıması ve bunları kullanarak yeni kelimeler türetmesi; eşdizimlilik (collocation) kavramının öğretilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. İsmail Yaman, Yrd. Doç. Dr. Emrah Ekmekçi
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu ders sonunda öğrenciler; ileri düzeyde ve farklı alanlarda kelime bilgilerini geliştirirler.
  2. Kelime grupları, eş anlam ve zıt anlam kavramlarıyla ilgili farkındalıkları oluşur.
  3. Kelimeler arasındaki anlamsal ve yapısal ilişkilerin anlama becerileri gelişir.
  4. Kelime türetme birimlerini tanırlar ve bunları kullanarak yeni kelimeler türetebilirler.
  5. Eşdizimlilik (collocation) kavramının öğrenirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gairns, R. & Redman, S. (2009). Oxford Words Skills. Oxford: OUP.
Skipper, M. (2002). Advanced Grammar and Vocabulary. Newbury: Express Publishing.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders öğrencilerin kelime bilgisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sözcüklerin hem anlam hem de kullanımları üzerinde odaklanmaktadır. Çeşitli konularda ve değişik iletişimsel amaçlar için kullanılabilecek temel ve ileri seviye kelime dağarcığını artırmanın yanı sıra, bu ders, öğrencileri kelime türetme süreçleri ile ilgili bilgi ile donatmaktadır. Ders ayrıca, resmi- resmi olmayan, argo-günlük, konuşma-yazılı dil arasındaki farklılıklar ve bağlamsal farklılıklar üzerinde durmaktadır. Dersin bir başka amacı öğrencilerin sözcük ve ifade kullanımları konularında yaptıkları genel hataların altını çizmek ve bu hataların düzeltilmesini sağlamaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Introduction
2.Word formation
3.Expanding vocabulary ( meaing and styles, familiar words,collocations and word families)
4.Expanding vocabulary ( meaing and styles, familiar words,collocations and word families)
5.The body ( describing human body, body language, sights, illness and injuries )
6.The body ( describing human body, body language, sights, illness and injuries )
7.You and other people ( aspects of character, feelings , relationships, behaviour,manner )
8.You and other people ( aspects of character, feelings , relationships, behaviour,manner )
9.MidTerm Exam
10.Leisure and Lifestyle ( Food, holidays, plays and films, etc.)
11.Leisure and Lifestyle ( Food, holidays, plays and films, etc.)
12.A changing world (hange, wild life, medical advances, migration)
13.A changing world (hange, wild life, medical advances, migration)
14.Institutions (health services, local government, security units, etc.)
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım515
Bireysel Çalışma414
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Okuma41040
Ev Ödevi31030
Toplam100