Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ZİH001 Zorunlu Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı) 927006 0 0 30
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nü kazanıp Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavı’nda başarılı olamayan öğrencilere temel İngilizce bilgisi vererek, dil seviyelerini tüm dil becerileri ve alt becerileri açısından, Avrupa Dil Çerçevesi standartlarına göre, en az B2 düzeyine çıkarmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Havvanur Bozdoğan, Dalga Özal, Yasemin Kütük, Merve Zengin, Aydan Ermiş, Tuba Odabaş, Mustafa Bozdoğan, Bahar İnal, Feyhan Patan, M. Maher Jesry, Deniz Uzun, Esen Şahin
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler bir yeri sözlü ve yazılı olarak tanıtabilirler.
  2. Geçmiş deneyimlerini sözlü ve yazılı olarak tanımlayıp hikayeleştirebilirler.
  3. Duygu, düşünce ve yaklaşımlarını sözlü ve yazılı olarak ifade edebilirler.
  4. Filmler ve kitaplar hakkında konuşabilirler ve yazabilirler.
  5. Bir konu hakkında benzerlik-farklılık, karşılaştırma, neden-sonuç bildirme vb. anlamında paragraf yazabilirler.
  6. Dilbilgisel olarak tüm zamanları; basit, bileşik ve karmaşık cümle yapılarını; koşullu cümle yapılarını; edilgen cümle yapılarını; aktarılmış cümle yapılarını; isim, sıfat ve zarf cümleciklerini; gereklilik, zorunluluk, izin, yasak vb. bildiren fiilleri etkin ve doğru biçimde kullanabilirler.
  7. Resmi ve resmi olmayan durumlara uygun olan sözcükleri doğru biçimde kullanabilirler.
  8. Okudukları metinlerin hangi türde olduğunu ve içeriğini anlayıp yorumlayabilir ve çeşitli okuma stratejilerini (göz gezdirme, tarama vb.) uygulayabilirler.
  9. Dinledikleri metinlerin hangi türde olduğunu ve içeriğini anlayıp yorumlayabilir ve dinlerken not alma tekniklerini uygulayabilirler.
  10. Bir konuşmayı uygun biçimde başlatıp sonlandırabilirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
New Language Leader Upper-Intermediate (Pearson)New Language Leader Advanced (Pearson)Contemporary Topics 4th edition - Book 1 (Pearson)Contemporary Topics 4th edition - Book 2 (Pearson) Academic Writing 3 (Longman)Academic Writing 4 (Longman
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Temel İngilizce dil becerileri (dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileri) ve dil alt becerilerini (dil bilgisi, sözcük bilgisi) en az B2 düzeyinde geliştirecek her türlü dil öğretme etkinliği bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Proficiency Exam for Medicine Compulsory Preparation ClassesPlacement Test for All Preparation ClassesAnnouncement of the Exam ResultsOrientation
2.Unit 1-Communication Lesson 1/Lesson 2/Lesson 3/Lesson 4/Lesson 5
3.Unit 2- Environment Lesson 1/ Lesson 2/ Lesson 3/Lesson 4/Lesson 5
4.Unit 3- SportLesson 1/Lesson 2/Lesson 3/Lesson 4/Lesson 5
5.Unit 4- MedicineLesson 1/Lesson 2/Lesson 3/Lesson 4/Lesson 5
6.Unit 5- TransportLesson 1/Lesson 2/ Lesson 3/Lesson 4/Lesson 5
7.Unit 6- Literature and FilmLesson 1/Lesson 2/Lesson 3/Lesson 4/Lesson 5
8.Unit 7- ArchitectureLesson 1/Lesson 2/Lesson 3/Lesson 4/Lesson 5
9.Unit 8- GlobalisationLesson 1/Lesson 2/ Lesson 3/Lesson 4/Lesson 5
10.Unit 9- ArtLesson 1/Lesson 2/Lesson 3/Lesson 4/Lesson 5
11.Unit 10- Psychology Lesson 1/Lesson 2/Lesson 3/Lesson 4/Lesson 5
12.Unit 11-Cultures Lesson 1/Lesson 2/Lesson 3/Lesson 4/Lesson 5
13.Unit 12-Technology Lesson 1/Lesson 2/Lesson 3/Lesson 4/Lesson 5
14.REVIEWMIDTERM EXAM I
15.REVIEW
16.REVIEWB1+ END OF THE LEVEL TEST
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav260
Quiz820
Performans120
Toplam300
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav280160
Final Sınavı17575
Quiz855440
Performans17575
Toplam750