Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
INAE107 Sözlü İletişim Becerileri I 927001 1 1 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarının ilteşimsel boyutta dili kullanarak duygu, düşünce ve fikirlerini akıcı bir şekilde ifade etmeleri amaçlanır. Ayrıca onların ilgi duydukları konulara ilişkin olarak ön araştırma yapmaları ve araştırma yaptıkları konuları sınıfta bir topluluk önünde sunmaları ve bu şekilde özgüvenlerinin geliştirmeleri sağlanır. Sınıof ortamında onların he rtürlü görüş ve düşünceleri istedikleri şekilde ifade etmeleri için gerekli kaygıdan uzak bir ortam yaratılması hedeflenir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğrt. Görv. Ayşegül Kuş/ Öğrt. Görv. Ahmet Denirci
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğretmen adaylarının akıcı bir şeklide duygu ve düşüncelerini ifade edebilecek donanıma sahip olur.
  2. Bir topluluk önünde kendilerini ifade etme yahut herhangi bir konu hakkında konuşma yapma becerisi kazanırlar.
  3. Kendilerini ifade ederken risk alma becerilerini geliştirirler..
  4. Akıcı ve anlamlı bir şeklide iletişim kurma becerisi kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
The north Star/ Form and Meaning. Ayrıca dışarıdan toplumu ilgilendirenm bazı önemli konular.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders öğretmen adaylarının dili iletişimsel olarak kullana vbiecekleri bireysel yahut grup tartışmalarını içerir. Yine öğretmen adaylarının konuşma becerilerini etkin olarak gelişitirebilecekleri dersle ilgili bazı projeleri içeirir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.The Internet and the Addiction
2.Honesty is the Best policy
3.The Tipping point
4.Workplace Privacy
5. The Brain Migration
6.What the Ethic and the importance of the ethic is
7.The lasting civil war in Syria and its effect up on Türkiye
8. The new generation professions
9.The Mid-term exam
10. The Cyprus Issue
11.The so-called Armenian i,ssue
12.The phobias
13.The education system in Türkiye
14. The problems in learnin a foreign language in Türkiye
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav185
Tartışma115
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı12020
Tartışma122
Bireysel Çalışma13113
Toplam50