Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNÖ101 Bağlamsal Dil Bilgisi-I 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin düşündüklerini ifade ederken yanlış anlaşılmayı önlemek için dil yapılarını doğru bir şekilde kullanmalarını sağlamak, yapıların kullnıldıkları bağlama göre kazandıkları anlamı örneklerle göstererek dilin doğru ve etkili kullanımını öğretmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrt. Gör. Ahmet DEMİRCİ - Öğrt.Gör. Ayşegül Kuş
Öğrenme Çıktıları
  1. Türk Milli Eğitim Sisteminin amaçlarını açıklar
  2. Eğitimle ilgili yasaların belli başlıcalarını sayar
  3. Türk Milli Eğitim Sisteminin örgüt yapısını açıklar
  4. Okulun hizmet alanlarıyla ilgili önemli işleri sayar
  5. Okul çevre ilişkilerinin yararlarını söyler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
My Grammar Lab Advanced C1/C2 ,by Mark Foley- Diane Hall, Focus on Grammar Advanced, by Jay maurer , Grammar in Context, by Hugh Gethin, Oxford English Grammar Course Advanced, by Michael Swan Catherine Walter,
Advanced English Practice , by B.D. Graver , Practical English Usage by Michael
Advanced Grammar in Use , by Martim Hewings.Oxford Practice Grammar, Advanced Learners Grammar


Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Dersin İçeriği
İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla öğrencileri anlam yaratma, biçim ile metin türü arasındaki ilişki, bağlam ile yapı arasındaki ilişki, yapıların farklı bağlamlardaki anlamları ve üst düzey metinlerde kullanımı.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Revision of tenses (present,.past )
2. Tenses ( future)
3. Modals ( ability,possibility , deduction and speculation, arrangemets,suggestions offers, etc. Asking for and giving / refusing permission )
4. Modals ( obligation and necessity, prohibition and criticism, recommendation and advice logical deduction and probability )
5. Modals ( prediction and certainity, characteristics and habits, willingness and refusal, hypothetical would. )
6. Negatives and questions
7. Passives, causatives and get
8. Nouns ( singular and plural, countable and uncountable )
9. Nouns ( possesive and compound nouns )
10. Ara Sınav
11. Determiners ( articles,demonstratives)
12. Quantifiers ( no, none, half, both, some all, etc.)
13. Adjectives ( participle adjectives, adjective order, comparison )
14.Adverbs ( Place, time, frequncy, expectation, Focus, degree, manner, viewpoint,comment )
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı00
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Toplam100