Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNÖ107 Sözlü İletişim Becerileri-I 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
bu dersin amacı dört temel beceriden biri olan iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak öğrencilerin tartışma, bireysel sunum ve etkileşime dayanan bir takım etkinlikler içine sokularak dili etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayarak kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Okt. Joseph Robert COLE
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersin sonunda öğrenciler; 1-Tartışma, bireysel sunum ve etkileşime dayanan etkinlikler ile iletişim odaklı konuşabilecekler
  2. 2- Resmi ve resmi olmayan bağlamlarda iletişim yetilerini gelişterecekler
  3. 3- Bilgi verici ve ikna edici sunumlar yapabilecekler
  4. 4- Tonlama ve vurgu gibi konuşma dili özelliklerini öğrenecekler
  5. 5- Tepegöz, poster ve powerpoint sunumu gibi görsel ve işitsel araçların kullanımını öğreneceklerdir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Academic Listening Encounters- Life in the Society. Cambridge University Press.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Sözlü iletişim becerileri dersi öğeencilerin çeşitli konular çerçevesinde analitik ve sentetik düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak güncel, ve sosyal konuları içermektedir. Bu konuların yanısıra, öğrencilerin ilgilerini çekebilecek konulara da dersn içeriğinde yer verilmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.The Place and Strategic Importance of Turkiye in the Middle- East
2.The Current Political Issues of Turkiye
3.The Global Historic Events.
4.Belonging to a GroupMarriage, Family and the Home
5.The Power of the Group
6.Media and Society
7.Mass Media Today
8.The Influence of Media
9.Ara Sınav
10.Breaking the Rules,Crime and Criminals
11.Controlling Crime
12.Changing Societies
13.Cultural Change
14.Global Issues
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı188
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14456
Toplam100