Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNÖ110 Sözcük Bilgisi-II 927001 1 2 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin kelime dağarcığının geliştirilmesi, kelimelerarasındaki anlamsal ve yapısal ilişkilerin belirtilmesi; öğrencilerin kelime türetme birimlerini tanıması ve bunları kullanarak yeni kelimeler türetmesi; eşdizimlilik (collocation) kavramının öğretilmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Dilek Çakıcı, Yrd. Doç. Dr. Emrah Ekmekçi, Yrd. Doç. Dr. İsmail Yaman, Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Kuş
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersin sonunda öğrenciler kelime türetebilecek, kelimeleri bağlama göre kullanabilecek ve her bir kelimeyi eş dizimlilik kuralına göre kullanabilecek.
  2. Dil sözcük ilişkisini açıklar
  3. Dil öğretiminde sözcük bilgisinin önemini bilir.
  4. Etkili sözlük kullanımı konusundaki detayları bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Activator/ Longman, Collocations/ Oxford Word Perfect by Mark Harrison, English Vocabulary Organisor by Chris Gough, Oxferd Word Skills / Advanced by Ruth Gairns and Stuart Redman
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders öğrencilerin kelime bilgisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sözcüklerin hem anlam hem de kullanımları üzerinde odaklanmaktadır. Çeşitli konularda ve değişik iletişimsel amaçlar için kullanılabilecek temel ve ileri seviye kelime dağarcığını artırmanın yanı sıra, bu ders, öğrencileri kelime türetme süreçleri ile ilgili bilgi ile donatmaktadır. Ders ayrıca, resmi- resmi olmayan, argo-günlük, konuşma-yazılı dil arasındaki farklılıklar ve bağlamsal farklılıklar üzerinde durmaktadır. Dersin bir başka amacı öğrencilerin sözcük ve ifade kullanımları konularında yaptıkları genel hataların altını çizmek ve bu hataların düzeltilmesini sağlamaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Word formation
2.Word formation
3.Expanding vocabulary ( meaing and styles, familiar words,collocations and word families)
4.The body ( describing human body, body language, sights, ilness and injuries )
5.You and other people ( aspects of character, feelings , relationships, behaviour,manner )
6. A changing world (hange, wild life, medical advances, migration)
7.News and current affairs ( news headlines, jurnalism, political beliefs)
8.Work and finance ( job benefits, personal finance, time management, workplace disputes )
9.Mid-Term Exam
10.Spoken English ( veryday language, set phrases, discourse markers, vague language,sayings and proverbs)
11.Written English (formal letter, formal link words,academic English,abbreviations )
12.Aspects of Language ( prefixes, suffixes,prepositional phrases, euphemisims )
13.Abstract concepts (similarity and difference, thoughts and ideas, sizeand shape, distance and speed)
14.Words close in meaning
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11414
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Ev Ödevi11010
Toplam101