Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNÖ109 Etkili İletişim 927001 1 1 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı iletişim biliminin temel kavramları kaynak, kanal, alıcı, ileti ile iletişim türleri konusunda öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Okt. Emin Öktem
Öğrenme Çıktıları
  1. İletişim modellerini günlük yaşamdaki iletişim süreçleri ile açıklayabilir
  2. Dil ile düşünme arasıdaki ilişkiyi kuarbilir
  3. İletişim sürecinin temel kavramlarını bilir,
  4. İletişim olgusunun insanlık tarihi boyunca geçirdiği değişimleri bilir
  5. İletişim sürecinde yer alan toplumsal ve kültürel olguları açıklayabilir, İletişim türlerini tanır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Eğitimde Etkili İletişim: Akif Ergin, Anı YayıncılıkKişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim: Alim Kaya, Pegem AkademiEtkili İletişim ve Beden Dili: Recep Tayfun, Nobel Yayın
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İletişim kavramı; İletişim Modeli
2.İletişim Türleri
3.Simgesel Düşünme; Dil Düşünce İlişkisi
4.Dilin Temel Özellikleri; İletişimin düşünsel ve kültürel boyutu; Toplumsal ve Kültürel süreçler
5.İletişimin Bireysel vr toplumsal işlevleri
6.Sözlü İletişim
7.Dillerin Kökeni ve Değişmesi
8.Dil Toplum ilişkisi
9.Arasınav
10.Yazılı İletişim
11.Sözsüz İletişim
12.Mekan dili, Renklerin Dili
13.Eğitim ortamında iletşim
14.İleti ile ilgili sorunlar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Tartışma6212
Soru-Yanıt6318
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma326
Okuma428
Toplam50