Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT102 Eğitim Psikolojisi 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin öğrenme ve gelişim kuram ve modelleri hakkında bilgilenmesini sağlamaktır
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lecturer.Mehmet Bünyami ÖZMEN
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenmeyi öğrenme davranışı kazanabilme
  2. Çocukların ve ergenlerin bilşsel, sosyal ve fiziksel gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilme.
  3. Eğitsel faaliyetlerde çeşitli düşünce biçimlerini geliştirebilme.
  4. Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Selçuk, Ziya. Eğitim Psikolojisi,Nobel Yayınları. 2009,Ankara2-Bacanlı, Hasan.Eğitim Psikolojisi, Pegem Yayıncılık. 2007,Ankara3-Yeşilyaprak, Binnur. Eğitim Psikolojisi, Pegem Yayıncılık. 2006, Ankara4-Ulusoy, Ayten. Eğitim Psikolojisi, Anı Yayıncılık. 2007,Ankara5-Akbaba, Sırrı. Öğrenme Psikolojisi,Aydan Matbaası. 2010,Erzurum
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Gelişim ve Öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeler, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Gelişim ve öğrenme psikolojisi
2.Psikoseksüel gelişim
3.Psikososyal gelişim
4.Moral gelişim
5.Bilişsel gelişim
6.Öğrenme
7.Klasik koşullanma
8.Arasınav
9.Edimsel koşullanma
10.Sosyal öğrenme kuramı
11.İnsancıl öğrenme
12.Bilişsel öğrenme
13.Güdülenme
14.Hatırlama ve unutma
15.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü15230
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9218
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
Toplam121