Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş 927001 1 1 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretmenlik mesleği ile ilgili temel kavramları bilebilme ve öğretmenlik mesleğine karşı olumlu tutum geliştirebilme.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ASLAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Eğitim ile ilgili temel kavramları açıklayabilir
  2. Eğitimin felsefi, psikolojik, sosyal, ekonomik, politik ve hukuksal temellerini açıklayabilir.
  3. Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini açıklayabilir
  4. Türk milli eğitim sisteminin yapısı ve özelliklerini tartışabilir.
  5. Eğitimde alternatif bakış açılarını karşılaştırırı
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Eğitim Bilimine Giriş (Ed. Doç.Dr. Kasım Kıroğlu-Doç.Dr. Cevat ELMA, 6. Basım, 2017, Pegem Yayınları, Ankara)Altuntaş, S.,Yılmaz, N.,Gül,i. ve diğ (2010).(ed.Z.Cofoğlu,)Eğitim Bilimine Giriş, (2. baskı)Grafiker Yayıncılık:AnkaraÖzdemir, S ve Yalın, H.İ.(1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, (2. baskı),Nobel Yayın ve DağıtımErden, M.(2005). Öğretmenlik Mesleğine Giriş:İstanbul, Alkım YayınlarıBüyükkaragöz ve diğ:(1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Konya Mikro Basım Yayım ve DağıtımBaşaran, İ,E (1978). Eğitim Bilimine Giriş, (1. Baskı):Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Öğretmenlik mesleği ile ilgili temel kavramlar, Eğitimin temelleri, Türk Eğitim Sisteminin Örgüt yapısı, Öğretmenlik mesleği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel Kavramlar
2.Eğitimin Tarihi Temelleri
3.Eğitimin felsefi temelleri
4.Eğitimin sosyal temelleri
5.Eğitimin psikolojik temelleri
6.Eğitimin hukuksal temelleri
7.Türk Milli Eğitim Sisteminin Yapısı ve Özellikleri
8.Eğitimin Ekonomik temelleri
9.Eğitimin Politik Temelleri
10.ara sınav
11.Eğitimde biliminde araştırma yöntemleri
12.Öğretmenlik mesleği
13.21. yüzyılda eğitim bilimlerinde yönelimlerinde
14.Eğitimde alternatif yaklaşımlar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
Toplam116