Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNÖ202 İngiliz Edebiyatı-II 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Rönesans'tan günümüze İngiliz Edebiyatının dönemlerinin tarihi ve sosyal artalanlarını, ekol ve akımlarını tanıtmak,bu akım ve ekollerin önemli yazarlarının yapıtlarını inceleyerek, öğrencilerin bu yazarlar ve yapıtları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Zerrin Eren
Öğrenme Çıktıları
  1. 16.yy İngiltere’sinin tarihi ve sosyal olaylarını öğrenecekler
  2. Rönesans edebiyatının özelliklerini öğrenecekler
  3. Sonnetleri tanıyacaklar,
  4. Shakespeare'i tanıyacaklar
  5. 17. yy İngiltere’sinin tarihi ve sosyal olaylarını öğrenecekler
  6. 17. yy edebiyatının özelliklerini öğrenecekler, Metafizik şiiri ve Kavalier şiirini tanıyacaklar
  7. 18. yy İngilteresinin tarihi ve sosyal özelliklerini öğrenecekler
  8. 18. yy edebiyatının özellikleri öğrenecekler, Jonathan Swift'i tanıyacaklar
  9. Romantik dönemin özelliklerini öğrenecekler
  10. 19.yy tarihi ve sosyal özelliklerini öğrenecekler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Öğrenciler derslerde işlenecek metinleri dersten önce okumalıdır
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
The Norton Anthology Of English Literature, M. H. Abrams (General Editor)English Literature, Anthony Burgess, Longman
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
yok
Dersin İçeriği
Rönesans, 17.yy, 18.yy, romantik dönem, Viktorya dönemi, 20. yy., dönemlerinin soyal ve politik olayları, edebi akımlar, önemli yazarları ve bu yazarların eserleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.The Sixteenth century (Renaissance)- Social and historical background.
2.Poetic Traditions in the 16th century- Sonnets-"The Long Love in My Thought Doth Harbour" by Sir Thomas Wyatt the Elder"
3."The Soote Season" by Henry Howard, Earl of Surrey, "It is most true that eyes are formed to serve" by Sir Philip Sidney, Sonnet 130 by Shakespeare
4.17th century- Social and Historical Backgroud
5.Schools of Poetry- Metaphysical Poetry "the Flea" by John Donne- Cavalier Poetry "Song to Celia" by Ben Jonson, Robert Herrick "To the Virgins, To make Much of Time"
6.17th century Prose- Essay- "Of Marriage and Single Life" by Francis Bacon
7.18th century-Social and Historical Background
8.Jonathan Swift "A Modest Proposal
9.Jonathan Swift "A Modest Proposal"
10.Ara Sınav
11.Romantic Period, William Wordsworth "I wandered Lonely as a Cloud"
12.Victorian Period-Social and Historical Background
13.Drama- "A woman of No Importance" by Oscar Wilde
14."A woman of No Importance" by Oscar Wilde
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav190
Derse Katılım1010
Toplam190
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14228
Seminer2510
Toplam100