Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNÖ203 Dilbilim-I 927001 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere modern dilbilimin temel ilke ve uygulamalarını tanıtmak, dilin yapısı ve özellikleri ile birlikte, dilin temel parçaları olan sesbirimler; biçimbilim ve sözcük yapıları, üretim ve çekim biçimbirimleri ile ilgili ayrıntılı bilgi vermek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Nalan KIZILTAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Sözcüklerin biçimbilimsel çözümlemesini yapabilecek
  2. Sözcük ve tümce vurgusu kurallarını öğrenip uygulayabilecek
  3. Konuşma seslerini tanıyıp betimleyebilecek
  4. Dilin sesbirimsel yapısını ve sesbirimsel olayları kavrayacak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aitchison, Jean. 1992. Linguistics. London: Hodder& Stoughton.

Akmaijan, Adrian and others. 1997. Linguistics. An Introduction to Language and Communication. Cambridge: The MIT Press.

Aronoff, Mark and Janie Rees-Miller. (eds) 2003. The Handbook of Linguistics. Malden: Blackwell Publishing Ltd.

Brown, Steven and Salvatore Attardo. 2005. Understanding Language, Structure, Interaction, and Variation. An introduction to Applied Lingustics and Sociolinguistics for Nonspecialists. Michigan:TheUniversity of Michigan P

Demirezen, Mehmet. 1987. The Articulatory Phonetics and The Principles of Sound Production. Ankara: Feryal Press.

Demirezen, Mehmet. 1986. Phonemics and Phonology. Theory through Analysis. Ankara: Bizim Büro Basımevi.

Fasold, Ralph W. And Jeff Connor-Linton. (eds).2006. An Introduction to Language and Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Fromkin, Victoria and Robert Rodman. 1988. An Introduction to Language. Fort Wort : Holt, Rinehart and Winston, Inc.

Haspelmath, Martin. 2002. Understanding Morphology. London: Arnold Publishers.
Hudson, Grover. 2000. Essential Introductory Linguistics. Madlen: Blackwell Publishers Ltd.
Jackson, Howard. 1982. Analyzing English. Oxford: Pergamon Press.

Kuiper, Koenraad and W.Scott Allan. 1996. An Introduction to English Language. Sound, Word and Sentence. London: Macmillan Pres Ltd.

Radford, Andrew and others. 2009. Linguistics. An Introduction. Cambridge. Cambridge University Press.

Rogerson, Pamela and Judy B. Gilbert. 1990. Speaking Clearly. Cambridge: Cambridge University Press.

Stageberg, Norman C. 1981. An Introductiory English Grammar. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Tomori, S.H. Olu. 1977. The Morphology and Syntax of Present-day English: An Introduction. London: Heinemann.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Dilin özellikleri; İngilizcenin sesbilim, biçimbirim ve sözcük yapısı açısından çözümlenmesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.1. Hafta IntroductionDefinitions of language/ Linguistic knowledgeIntroductionDefinitions of language/ Linguistic knowledge
2.Features of Natural Languages
3.Verbal and Non-verbal Language
4.Universal Grammar / The Origin of Language
5.Phonetics. The Study of Speech Sounds / Articulatory phonetics
6.Consonants. The Place of Articulation, The Manner of Articulation
7.Vowels and Diphthongs
8.Phonology. The Study of Sound Structure/ Phonemes-Phones- Allophones
9.ARA SINAV
10.Phonological processes. Aspiration, nasalization, velarization, palatalizalion, assimilation, metathesis, epenthesis
11.Suprasegmental phonology. Stress and intonation
12.Morphology. The study of internal structure of words. Morhemes- morhps- allomorphs
13.Inflectional and derivational morphemes
14.Word formation processes
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav130
Quiz110
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11414
Final Sınavı11818
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14342
Ev Ödevi199
Toplam125