Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNÖ204 Dilbilim-II 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, dilin sözdizimsel yapısını, anlambilim ve edimbilim kavramlarını tartışmak, tümcelerin yüzey yapısını çözümlemek, sözlü veya yazılı metinleri anlambilim ve edimbilim açısından çözümlemek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.doç.dr. Gülay Er
Öğrenme Çıktıları
  1. Tümceleri sözdizimsel açıdan çözümleyebilecek
  2. Tümcelerin sözce olarak anlamını tartışıp, edimbilim kavramları açısından çözümleyebilecek.
  3. Sözcüklerin ve tümcelerin anlamlarını, aralarındaki anlam ilişkilerini tartışabilecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akmaijan, Adrian and others. 1995. Linguistics. An Introduction to Language and Communication. Cambridge: The MIT Pres.

Burton-Roberts, Noel. 1994. Analyzing Sentences. An Introduction to English Syntax. London: Longman.

ER, Gülay. 2012. The Structure of Language. An Introduction to Syntax, Semantics and Pragmatics. Samsun: Seda Ofset.

Fromkin, Victoria and and Robert Romdan. 1988. An Introduction to Language.Fort Worth: Holt, Rinehart and Winston, Inc.

Hudson. Grover. 2000. Essential Introductory Linguistics. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

Hurford, James and Breb-nday Heasley. Semantics: A Coursebook. 1983. Cambridge: Cambridge University Press.

Kuiper, Koenroad and W. Scott Allan. 1996. An Introduction to English Language.Houndmills: Macmillan Pres Ltd.

Lyons, John. 1995. Linguistic Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

Levinson, Stephen C. 1983. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Pres.

Löbner, Sebastian. 2002. Understanding Semantics. London: Hodder Headline Group.

Tallerman, Maggie. 1998. Understanding Syntax. London: Hodder Headline Group.

1991. Language Files. Fifth Edition. Ohio State University. Department of Linguistics.
Cruise, D.A. 1986. Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Dilin sözdizimsel, anlamsal ve edimsel yapısının çözümlenmesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.An Introduction to the course. Definition of sentence. Kernel and non-kernel sentences
2.Syntactic rules of a language. Deep and surface structure. Structural ambiguity
3.Constituents of sentences; phrase structure rules.
4.Structure diagrams of sentences; infinity and recursion
5.Transformations
6.Semantics. Kinds of meaning; conceptual and connotative meanings; literal and non-litearal meanings of sentences
7.Sense and reference; extension, prototype, steretype, semantic properties of words, sense relation between words
8.Sense relation of sentences, truth conditions of sentences; semantic analysis of idioms; composionality of idioms
9.Pragmatics. Utterance meaning. The notion of context. Kinds of context.
10.ARA SINAV
11.Speech acts ; Performative Utterances
12.Illocutionary and Perlocutionary Acts; Felicity Conditions
13.Conversational Principles; Conversational maxims and Implicature
14.Presuppositions
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav130
Quiz110
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11414
Final Sınavı11818
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14342
Ev Ödevi199
Toplam125