Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNÖ205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar-I 927001 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yabancı dil öğretiminde geçerli olan yöntem, yaklaşım, görüş, felsefe, psikolojik kavramlar ve tekniklerin neler olduğunun tanıtılması ve bunların en etkili şekilde sınıf içinde dört beceriyi öğretmek amacıyla nasıl kullanılmaları gerektiğinin anlatılması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asst. Prof. Dr. Dilek Çakıcı, Asst. Prof. Dr. Deren Başak AKMAN YEŞİLEL, Asst. Prof. Dr. İsmail Yaman
Öğrenme Çıktıları
  1. Dil öğretim yöntemleri ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
  2. Dil öğretiminde kullanılan yaklaşımların kuramsal temellerini ifade edebilme
  3. Tarih boyunca dil öğretiminde kullanılan yöntemleri ve bu yöntemlerin uygulanması için gereken teknikleri edinebilme
  4. Kullanılan yöntemlerin olumlu ve olumsuz yanlarını eleştirel bir bakış açısıyla tartışabilme
  5. Dil öğretiminde kullanılan yöntemleri uygulamaya dökebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Larsen-Freeman,D. 2002.Techniques and Principles in Language Teaching.2nd.Ed. Oxford U.P. Oxford
Richards, J. And. Theodore S. Rodgers. 2001.Approaches and Methods in Language Teaching.2nd.Ed. Cambridge U.P. Cambridge
Rashtchi, M. and Arshya Keyvanfar. 1999. Quick’n’Easy ELT.Rahnama Pub. Tehran.
Harmer, J. 2001. The Practice of English Language Teaching. 3rd. Ed. Longman. London.
Baroudy, İ. 2006. Techniques and Principles in Language Teaching Across Achievement Tests. Rahnama Press. Tehran.
Hossini, Z. 2000. Methodology.Azad University Pub.Tehran.
Mirhassani, A. 2003. Theories, Approaches and Methods in Teaching English as a Foreign Language. Tarbiat Modarres Uni.Tehran.
Course Handouts, worksheets and copies
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
İngiliz Dili Öğretiminde (İDÖ) temel konu ve süreçler; yaklaşım, yöntem, ve teknik kavramların arasındaki ayrımlar ve bu kavramların İngilizce öğretimindeki önemi; İngilizce öğretimindeki önemli yöntem ve yaklaşımlar: Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi, Doğrudan Anlatım, İşitsel-Duyusal Yöntem, Sessiz Yöntem, Desuggestopedia, Toplu halde dil öğrenme, Topluluk halinde fiziksel tepki yöntemi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş-Terminoloji
2.Yabancı Dil Öğreriminde temel teşkil eden görüş ve felsefeler
3.Dilbilgisi Çeviri Yöntemi
4.Doğrudan Dil Öğretim Yöntemi
5.Doğrudan Dil Öğretim Yöntemi
6.İşitsel-Konuşsal (Duyusal) Yöntem
7.İşitsel-Konuşsal (Duyusal) Yöntem
8.Sessiz Yöntem
9.Ara Sınav
10.Desuggestopedia
11.Desuggestopedia
12.Topluluk Halinde Dil Öğrenme Yöntemi
13.Toplu Halde Fiziksel Tepki Gösterme Yöntemi
14.Toplu Halde fiziksel Tepki Gösterme Yöntemi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Proje Hazırlama150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü8864
Proje Hazırlama133
Toplam119