Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNÖ206 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar-II 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere yabancı dil öğretimindeki İletişimsel Yaklaşım, Doğal Yaklaşım, İşlevsel- Kavramsal Yaklaşım gibi yeni yöntem ve yaklaşımların tanıtılması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Deren Başak AKMAN YEŞİLEL, Yrd. Doç. Dr. Dilek ÇAKICI, Yrd. Doç. Dr. İsmail YAMAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu ders sonunda öğrenciler dil öğretiminde yeni kullanılan yeni eğilimleri, yaklaşım ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olacaklar
  2. Geleneksel ve yeni yöntemler arasındaki farkları öğrenecek ler
  3. Yöntemlerin dil öğrenimine katkılarını, olumlu ve olumsuz yönlerini tartışacaklar
  4. Her yönteme uygun teknikler hakkında bilgi sahibi olacaklar
  5. Öğrendikleri bilgileri uygulamaya dökerek sınıf ortamına taşıyacakalr
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Larsen-Freman, D. 2002. Techniques and Principles in Language Teaching.2nd. Ed.Oxford U.P. Oxford
Richards, J.and Theodore S. Rodgers. 2001. Approaches and Methods in Language Teaching. 2nd.Ed. Cambridge U.P. Cambridge
Rahtchi, M. and Arshya Keyvanfar. 1999. Quick'n' Easy ELT. Rahnama Pub. Tehran
Harmer, J. 2001. The Practice of English Language Teaching. 3rd. Ed. Longman. London.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İngiliz Dili Öğretiminde (İDÖ’de) ders tasarımı, ikinci/ yabancı/ uluslararası/ özel amaçlı/ akademik dil olarak İngilizce gibi farklı öğrenci ihtiyacına uygun yaklaşımlar; yapılandırmacı yaklaşım, içerik odaklı, görev odaklı, sorun odaklı, bütünce odaklı dil öğretimi, çoklu zeka ve bütüncül dil yaklaşımı gibi güncel uygulamalar; ikinci/ yabancı dil öğretimi ve dil öğretiminde kültürün önemi, teknolojinin dil sınıflarında kullanımı, gelişen dünyada iletişimin yeri ve kültürler arası etkileşim.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş-Terminoloji
2.İletişsel Yaklaşım
3.İletişimsel Yaklaşım
4.Doğal Yaklaşım
5.Doğal Yaklaşım
6.İşlevsel kavramsal Yaklaşım
7.İşlevselkavramsal Yaklaşım
8.İşbirliktelikçi Dil Öğrenimi
9.Ara Sınav
10.İşbirliktelikçi Dil Öğrenimi
11.İçerik Temelli Dil Öğrenimi
12.İçerik Temelli Dil Öğrenimi
13.Görev Temelli Dil Öğrenimi
14.Görev Temelli Dil Öğrenimi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Proje Hazırlama150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14342
Problem Çözümü8864
Proje Hazırlama133
Toplam119