Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNÖ208 Dil Edinimi 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Anadil ve yabancı dil edinimi kuramları, karşılaştırılması ve örneklendirilmesi; dil gelişimi ve dil edinimi sürecinin aşamaları; dil edinimi ve öğrenimi süreçlerinin yabancı dil öğretiminde kullanılması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler, anadil ve yabancı dil, ikinci dil edinim ve öğrenme gibi temel kavramları
  2. anadil ve yabancı dil edinim ve öğrenme kuramlarını kavrayacaklar ve karşılaştırabilecekler
  3. dil edinim ve gelişim evrelerini öğrenecekler
  4. çocuk ve yetişkin öğrenme-edinim süreçlerini karşılaştıracaklar
  5. Dil edinim ve öğrenmeyei etkileyen temel faktörleri öğrenecekler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ellis, R. (1987), Second Language Acquisition in Context, Prentice Hall
——— (1990), Instructed Second Language Acquisition, Basil Blackwell.
Freeman, L.D.—M.C.Long (1991), An Introduction to Second Language Acquisition, Longman.
Krashen, S. (1981a), Input Hypothesis, Prentice Hall.
——— (1981b), Second Language Acquisition and Second Language Learning, Oxford Pergamon Press.
——— (1987), Principles and Practice in Second Language Acquisition, Prentice Hall.
McLaughlin, B. (1987), Theories of Second Language Learning, Edward Arnold.
Nobuyoshi, J—R.Ellis (1993), “Focussed Communication Tasks and Second Language Acquisition,” ELT Journal 47/3, s. 203-210
Prabhu, N.S. (1987), Second Language Pedagogy, Oxford U.P.
Ingram, David (1989), First Language Acquisition, Cambridge U.P.
Brown, H.D. (1996), Principles of Language Learning and Teaching, Prentice Hall.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Birinci ve ikinci dil edinimi kuramları (davranışçılık, doğuştanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller, etkileşimsel yaklaşım); anadil ile erek dilin gelişim evreleri ve süreçleri; durum çalışmaları, bütünce verilerinden ana ve erek dil kullanımlarının karşılaştırmalı çözümlemesi (örn.: CHILDES veritabanı), sınıf içi ikinci dil etkileşiminin kayıtları ve çevriyazısı aracılığıyla çocuklarda ve yetişkinlerdeki ikinci dil ediniminin karşılaştırması, anadil ediniminde gelişim aşamaları, ikinci dildeki biçim-sözdizimsel gelişim evreleri, ikinci dil edinimi süreçleri, ikinci dil ediniminde öğrenen özellikleri ve nihai kazanımdaki bireysel farklılıklar (örn.: kişilik etkisi, dil yeteneği, zeka, edinim yaşı, motivasyon ve tutum, öğrenen tercihleri ve inançları), ikinci dil ve yabancı dil öğrenim bağlamlarının farklılığı (örn.: doğal ve örgün eğitim ortamları).
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel kavramlar
2.Dil ediniminin kapsamı
3.Dil ediniminin kapsamı
4.Dil gelişim modeller: davranışcılık
5.Dli gelişim modelleri: Bilişselcilik
6.Dil gelişim modelleri: psiko dilbilim, anlambilim
7.Dil gelişim modelleri: sosyo dilbilim
8.Dil gelişim modellerinin karşılaştırılması-ilişkisi
9.Ara sınav
10.Çocuklarda dilin bilişsel ve kavramsal özellikleri
11.İkinci dil edinimi
12.Sınfta ikinci dl öğrenimi
13.İkinci dil öğreniminde bireysel farklılıklar
14.Dil öğrenimi ile ilgil genel fikirler
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Proje Hazırlama150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü6636
Toplam88