Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNÖ210 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 4 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı İngilizce öğretmen adaylarını bilimsel araştırmanın neliği, türleri, niçin yürütüldüğü gibi konularda bilgilendirmek ve belli bir çalışma alanı ile ilgili olarak literatür taramayı ve APA formatına uygun olarak da literatürü sunabilmeyi öğretmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Ferit Berçin
Öğrenme Çıktıları
  1. Temel kavramlar.
  2. Araştırma yöntemleri ve araştırma dizaynı.
  3. Nitel ve Nicel araştırma yöntemleri
  4. Veri toplama ve analizi.
  5. Yazım kuralları ve bilimsel etik.
  6. Araştırmayı rapor etme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
ders saatinin artırılması önerilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Cohen, Louis; Lawrence Manion & Keith Morrison (2000) Research Methods in Education. 5th Edition. Routledge, London and New York.
2- Hinkel, Eli. (2005) Handbook of Research Methods in Second Language Teaching and Learning. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, London.
3- McKay, Sandra Lee. (2006) Researching in Second Language Classrooms. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, London.
4- Publication Manual of the American Psychological Assocation (2003) 5th Edition. American Psychological Assocation, Washington.
5 Arlı, Mine. Bilimsel Araştırmaya Giriş
6. Bal, Hüseyin. Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri
7. Barzun, Jacques. Modern Araştırmacı
8. Gibaldi, Joseph. MLA Handbook for Writers of Research Papers
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ders içeriğinde; öğrencilere bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağı adım adım anlatılacak ve örnekler verilecek.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilim ve Kapsamı, Araştırma ve Bilim
2.Bilimsel Yöntemin Amacı, Aşamaları, İlkeleri Temel Kavramlar
3.Araştırmanın tanımı ve özellikleri, araştırma türleri
4.Araştırma sürecinde aşamalar Problemin belirlenmesi, problemin niteliği, problemin seçimi ve kriterler
5.Evren ve Örneklem Örneklem büyüklüğü ve türleri
6.Verilerin Toplanması ve Veri toplama teknikleri
7.Verilerin işlenmesi ve sunulması
8.Araştırma sonuclarının yorumlanması
9.Ara sınav
10.Araştırma raporunun özellikleri ve bölümleri
11.Araştırma raporunun yazılması Genel kurallar ve örnekler
12.Alıntılar ve metin aktarmalar
13.Kaynak gösterme
14.Bilimsel araştırmada etik sorunlar
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı12020
Okuma12020
Toplam50