Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNÖ212 Özel Öğretim Yöntemleri-I 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin uygun yöntem ve teknikleri kullanarak etkili bir şekilde ders planlamalarını yapıp öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun izlenceleri hazırlayarak anlatabilmeleri, alternatif değerlendirme yöntemlerini kullanabilmeleri amaçlanmaktadır
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğrt. Üyesi Emrah Ekmekçi, Dr. Öğrt. Üyesi İsmail Yaman, Öğrt. Gör. Ahmet Demirci
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersin sonunda öğrenciler; Ders planı yazılması ile ilgili genel ve özel terminolojiyi
  2. Ders hedef ve ilgili hedef davranış yazmayı
  3. Farklı izlence türlerini, bunların özelliklerini, seçim kriterlerini, tüm izlenceleri karşılaştırmayı
  4. Farklı izlence türlerine göre ders planı hazırlamayı
  5. Ders sunumunun 3 ana evresi ve özelliklerini öğrenir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Larsen-Freeman,D. 2002.Techniques and Principles in Language Teaching.2nd.Ed. Oxford U.P. Oxford
Richards, J. And. Theodore S. Rodgers. 2001.Approaches and Methods in Language Teaching.2nd.Ed. Cambridge U.P. Cambridge
Rashtchi, M. and Arshya Keyvanfar. 1999. Quick’n’Easy ELT.Rahnama Pub. Tehran.
Harmer, J. 2001. The Practice of English Language Teaching. 3rd. Ed. Longman. London.
Baroudy, İ. 2006. Techniques and Principles in Language Teaching Across Achievement Tests. Rahnama Press. Tehran.
Hossini, Z. 2000. Methodology.Azad University Pub.Tehran.
Mirhassani, A. 2003. Theories, Approaches and Methods in Teaching English as a Foreign Language. Tarbiat Modarres Uni.Tehran.
Course Handouts, worksheets and copiesPlanlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dil öğreniş gereksinimleri (örn.:durumsal, nesnel, öznel ve dil), gereksinim çözümlemesi (ihtiyaç analizi), hedef yazımı, ders izlencesi tasarımı, ders planı hazırlaması; değişik ders evreleri (sunum, alıştırma ve üretme), ders planlama ve geliştirme yaklaşımları; farklı izlence türlerini ve öğrenen gereksinimlerini, öğrenen yaşını, ders hedeflerini dikkate alan uygun izlence tipi seçim kriterleri; ölçüt-temelli öğretme; yeterlilik betimlemeleri, İngilizce yeterlilik ölçütleri ve yönergeleri, Avrupa Ortak Başvuru Metni ve Avrupa Dil Gelişim Dosyası; ve kimlik.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders İzlencesi TanıtımıDers Planına GirişAra sınavBireysel özellikler ve ders hedeflerini dikkate alan izlence tipi seçim kriterleriBireysel özellikler ve ders hedeflerini dikkate alan izlence tipi seçim kriterleriÖlçüt temelli öğretmeYeterlilik betimlemeleriİngilizce yeterlilik ölçütleri ve yönergeleri
2.Müfredat ve İzlence Kavramlarına GirişMüfredat ve İzlence Oluşturmanın Temelleri
3.Ders TasarımıDers tasarımında temel yaklaşımlarDers, İzlence ve Müfredat Bileşenleri
4.Ders izlence tasarımında yaklaşımlarİzlence Tasarım Şekilleri
5.İzlence DeğerlendirmeMEB 2-8. sınıflar İngilizce ders Kitaplarının İzlence yönünden incelenmesi
6.İhtiyaç Analizi
7.Diller için Ortak Başvuru Metni'ne Giriş (CEFR)Teori ve YaklaşımlarCEFR Yeterlik Seviyeleri
8.Avrupa Dil Portfolyosuna Giriş (ELP)ELP BileşenleriEPOSTL ve EUROPASS
9.Ara Sınav
10.MEB 2-8. sınıflar İngilizce Müfredatıbna dayalı Dilbilgisi Mikroöğretim
11.MEB 9-12. sınıflar İngilizce Müfredatıbna dayalı Dilbilgisi Mikroöğretim
12.MEB 2-8. sınıflar İngilizce Müfredatıbna dayalı Kelime Bilgisi Mikroöğretim
13.MEB 9-12. sınıflar İngilizce Müfredatıbna dayalı Kelime Bilgisi Mikroöğretim
14.Genel Tekrar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Proje Hazırlama140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11212
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü2612
Proje Hazırlama2510
Toplam100