Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarının mesleki bilgi, beceri ve yeterliklerin temelini oluşturan; öğretim ilke- yöntem ve tekniklerini, eğitimdeki çağdaş yaklaşımları, program geliştirme ve plan yapma becerilerini geliştirerek, meslek hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları yeterlikleri kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr.Ali Yılmaz
Öğrenme Çıktıları
  1. Her öğretmenin bilmesi zorunlu olan, öğretim ve öğrenme ilkelerini bilir
  2. Öğretimde strateji, yöntem, teknik, taktik ilişkisini hiyerarşik olarak kurar ve bunların mantığını anlar.
  3. Öğretim sürecini planlarken, yöntem seçimini belirleyen faktörleri gözetir.
  4. Öğretim yöntem ve tekniklerini bilir ve bunları dersin planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında kullanır.
  5. Eğitimde yeni yaklaşımları bilir ve eğitimde uygulanması ile ilgili öngörüye sahip olur.
  6. Öğretim hizmetinin niteliğini artırmada; öğretmen görev- sorumluluk yeterlikleri ile tutarlı davranır.
  7. Bir derse ilişkin öğretimi tasarlar ve uygular.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Bu yarıyıl boyunca öğretmenlik mesleğinin önemli bir boyutu olan “Öğretimi İlke ve Yöntemleri (3)” dersini birlikte işleyeceğiz. Bu dersin amacı; öğretmen olduğunuzda çağın gerektirdiği bilgi- beceri ve değerlere sahip etkin birer vatandaş yetiştirmek için gerekli olan, tüm mesleki bilgi, beceri ve yeterliklerin temelini oluşturan; eğitim programlarını, öğretim ilke ve yöntemlerini, eğitimdeki çağdaş yaklaşımlarla birlikte siz öğretmen adaylarına kazandırmaktır. Böylece sizler yeni yaklaşımlar ve dünyadaki gelişmelere uygun olarak yetiştireceğiniz öğrencilerin; öğrenmeyi öğrenen, kendisiyle, çevresiyle ve doğa ile barışık, kendini, toplumu ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren, yaşam boyu gereksinim duyulan temel bilgi ve yaşam becerilerine sahip, değişikliklere uyum sağlayacak kadar esnek, evrensel değerlere sahip, erdemli, karakterli; mutlu- sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlayabilirsinizDers öğretim üyesi tarafından öğretilecektir. Bu sırada sizlerin derse katılımı, soru sorması ya da katkısı önemsenecektir. Ayrıca anlatılacak konuların hepsi bir kaynakta toplu olarak bulunmadığı için not almanız ve aşağıda belirtilen kaynaklardan yararlanmanız yararlı olabilir. Derse devam etmeniz, zamanında gelmeniz ve ilginiz; ders disiplini ve başarı açısından önemsenmektedir. Derse %30 devamsızlık hakkınız vardır. Kaç saat devamsızlığınızın olduğunu kendiniz tutunuz ve ders hocasına sormayınız.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Acar, N. V. (2004), Ne Kadar Farkındayım? Gestalt Terapi, Babil Yayıncılık, AnkaraAçıkgöz, K.Ü.,(2003), Etkili Öğrenme ve Öğretme, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmirAltan, Z (2010) Profesyonel Öğretmenliğe Doğru, Ankara, PegemAAslan M (edt) (2014), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Anı Yayıncılık, AnkaraBektaş M, Horzum MB, (2010), Otantik Öğrenme, Ankara, PegemA Yay.Bilen, M. (2002), Plandan Uygulamaya Öğretim, Anı Yayıncılık, AnkaraBorich, GD (2014), Etkili Öğretim Yöntemleri (Çev. Edt., Prof. Dr. Bahattin Acat), Nobel, Pearson Yay.)AnkaraBüyükalan Filiz, S. (edt), (2011), Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Ankara, PegemA Yay.Büyükkaragöz, S.; Çivi, C. (1996), Genel Öğretim Metodları, Özeğitim Yay., İstanbulClark, R (2003) Öğretmenin 55 Altın Kuralı (Çev. Esra Davutoğlu), Ankara, Arkadaş Yay.Demirel, Ö., (1994), Genel Öğretim Yöntemleri, Usem Yayınları, AnkaraDemirel, Ö.(1999), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, PegemA Yayıncılık, AnkaraDemirel, Ö. (2003), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Öğretme Sanatı, PegemA Yayıncılık, AnkaraDemirel, Ö. (Edt.), (2005), Eğitimde Yeni Yönelimler, PegemA Yayıncılık, AnkaraDoğanay, A.; Karip, E. (Edt.), (2006), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, PegemA Yayıncılık, AnkaraDoğanay, A. (Edt.), (2007), Öğretim İlke ve Yöntemleri, PegemA Yayıncılık, Ankara Doğanay, A. (çev. Jensen A.) (2006), Beyin Uyumlu Öğrenme, Adana, Nobel KitabeviDuman, B. (2007), Beyin Temelli Öğrenme, Ankara, PegemA Yay.Duman, B.(edt) (2011), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Anı Yayıncılık, AnkaraErdem, A.R. (2005), Etkili ve Verimli –Nitelikli- Eğitim, Anı Yayıncılık, AnkaraEkici, G. (editör) (2014), Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları I-II-III, Ankara, PegemA Yay.Ercan, A. R. (tarihsiz), Çocuklar Nasıl Öğrenir?, Alkım Yay., AnkaraErdem, A.R. (2005), Etkili ve Verimli –Nitelikli- Eğitim, Anı Yayıncılık, AnkaraErginer, E. (2000), Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme, Anı Yayıncılık, AnkaraFer, S. (edt.) (2011), Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Ankara, Anı YayınlarıGardner H (2000), Eğitimli Akıl (Çev: Özden Akbaş), İstanbul, Morpa Yay.Gardner H (2007), Geleceği İnşa Edecek Beş Zihin (Çev. Filiz Şar, Asiye Hekimoğlu Gür), İstanbul Optimist Yay, Gazi, ZA; Aksal, FA. (2011), İş Yaşamı Temelli Öğrenim, Ankara, PegemA YayGöçmen, A. (2003), Yeniden Öğrenme, Nobel Yayın Dağıtım, AnkaraGözütok, F.D., (2000), Öğretmenliğimi Geliştiriyorum, Siyasal Kitabevi, AnkaraHollinsworth, P.M.; Hoover, K.H. (Çev: Gürkan ve ark.), (1991), İlköğretimde Öğretim Yöntemleri, Ankara Üniv. Yayınları, AnkaraGözütok, F.D., (2000), Öğretmenliğimi Geliştiriyorum, Siyasal Kitabevi, AnkaraHollinsworth, P.M.; Hoover, K.H. (Çev: Gürkan ve ark.), (1991), İlköğretimde Öğretim Yöntemleri, Ankara Üniv. Yayınları, Ankaraİşman, A; Eskicumalı, A.(2003), Eğitimde Planlama ve Değerlendirme, Değişim Yayınları, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Öğretmen adaylarının mesleki bilgi, beceri ve yeterliklerin temelini oluşturan; öğretim ilke- yöntem ve tekniklerini, eğitimdeki çağdaş yaklaşımları, program geliştirme ve plan yapma becerilerini geliştirerek, meslek hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları yeterlikler
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
2.Öğretim İlkeleri
3.Öğretim Stratejileri, Kuram- Strateji- Yöntem- Teknik- Taktik İlişkisi
4.Çeşitli Öğretim Yöntem & Teknikleri ve İşleyişi
5.Çeşitli Öğretim Yöntem & Teknikleri ve İşleyişi
6.Çeşitli Öğretim Yöntem & Teknikleri ve İşleyişi
7.
8.Çeşitli Öğretim Yöntem & Teknikleri ve İşleyişi
9.Arasınav
10.Program ve Plan, Yenilenen Müfredat ve Özellikleri
11.Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Öğretim Ortamlarına Yansıması
12.Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Öğretim Ortamlarına Yansıması
13.Eğitimde Program Geliştirme Süreci
14.Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları, Öğretmen Yeterlikleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11212
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14114
Alan Çalışması144
Ev Ödevi188
Toplam90