Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 2 4 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerimizin alan bilgisine öğretim teknolojileri açısından önemli katkı sağlayanbu derste onlardan:•Günümüz küresel dünyasında, hızla gelişen teknolojilerden haberdar olabilme,•İletişim teknolojilerinin öğretim teknolojilerine dönüşüm süreçlerini kavrayabilme,•Öğretim teknolojileri ve materyal tasarlamaya ilişkin kavramları tanımlayabilme,•Materyal tasarlamada öğretim teknolojilerinden yararlanabilme,•Öğretim teknolojilerini alan bilgisiyle ilişkilendirebilme ve aktarabilme,•Sunum materyalleri projelendirme, tasarlama ve sunuma hazır hale getirebilme,•Geleneksel öğretim materyallerini revize edip modern öğretim teknolojileriyle birlikte kullanarak onları etkin hale getirebilme,•Her öğretim ortamında mevcut olan öğretim teknolojilerinden yararlanabilme•Kendi okutacakları dersler için gerekli materyalleri tasarlayabilme,“kazanımları” beklenmektedir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğrt. Üyesi Müfit Şenel, Dr. Öğrt. Üyesi Emrah Ekmekçi, Dr. Öğrt. Üyesi Dilek Büyükahıska
Öğrenme Çıktıları
  1. .Öğretim teknolojilerini kullanarak; durağan ve tek boyutlu sunulan ders materyallerinin yanında (onunla birlikte) iki ve üç boyutlu hareketli görsel materyaller gelişitirir, çalışma yaprakları oluşturarak etkinlik tasarlar.Sınıf içinde uygulanablir hale getirir.
  2. Öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, planlaması, tasarlanması ve uygulanması ile ilgili ilkelerin ayırdında olur.
  3. Yabancı dil öğretimine dayalı değişik öğretim yazılımlarını inceler. Çeşitli nitelikteki öğretim materyallerinin değerlendirir, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin alan bilgisi doğrultusunda araştırma ve inceleme yapar.
  4. .Öğretim Teknolojileri ile ilgili kavramları tanımlar ve çeşitli öğretim teknolojilerinin özelliklerini öğrenir.
  5. Eski öğretim teknolojilerini gözden geçirip, yeni öğretim teknolojilerine uyarlayacaklar
  6. Yeni öğretim teknolojileri hakkında farkındalık sahibi olup, bunları eğitim/öğretimde kullanabilecekler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmenler ve Öğretmen Adayları için Eğitimde İnternet Kullanımı. İstanbul: BİTAV ve CEREN Yayın-Dağıtım.EARGED (1999). Eğitim Teknolojisi Kılavuzu. Ankara: MEB Eğitim A G D Başkanlığı.Grabe, M. ve Grabe, C. (2004). Integrating Technology for Meaningful Learning (Fourth Edition). New York: Houghton Mifflin Company.Hackbarth, S. (1996). The Educational Technology Handbook: A Comprehensive Guide. Process and Products for Learning. Englewood Cliffs, NJ: Educational Tech.Pub.Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D., ve Smaldino, S. E. (1999). Instructional Media and Technologies for Learning (Sixth Edition). New York: Mac. Pub. Comp.Kemp, J. E., ve Smellie, D. C. (1994). Planning, Producing, and Using Instructional Technologies, (seventh edition). New York, NY: HarperCollins College Publishers.Sandholtz, J.H, Ringstaff, C., ve Dwyer, (1997). Teaching with Technology: Creating Student-centered Classrooms. NY: Teachers College Press. (Katalog No: LB1028.5 S235 1996).Şimşek, N. (1997). Derste eğitim teknolojisi kullanımı. Ankara: Anıl Matbaa ve CiltEDemirel, ve diğerleri (2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: PegemA.Seferoğlu, S. Sadi (2006) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: PegemA.Odabaşı, H. Ferhan ve diğerleri (2006). Ö.T.M.G. Ed.: H. F Odabaşı. Eskişehir: A Ü.Ergin, Akif ve diğerleri (2006). Ö T M G. Ed.: H. Ferhan Odabaşı. Eskişehir: A Üni.İşman, Aytekin %2.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, Đnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.Öğretim teknolojisi, eğitim teknolojisi kavramlarının yabancı dil öğretimi ile olan ilişkilerinin irdelenmesi, teorik bilgiler yardımıyla öğrencilerin kendilerine verilen konuları proje olarak sınıf içinde sunmaları ve grup tartışmaları ile ders konularının pekiştirilmesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Genel KavramlarıTeknoloji, eğitim teknolojisi, öğretim teknolojisi ve öğretim tasarım kavramları, eğitim teknolojisin yararları, eğitim ve öğretim teknolojisi arasındaki fark, öğretim teknolojisinin öğrenme ortamındaki uygulama aşamaları.
2.MEDYA MEAJ VE METOTÖğretim Yöntemleri (I-2: Medıa Messages And Methods Çeviri) T. YanparYöntem Ve Teknikler (I-2: Med
3.Öğretimde İletişim SüreçleriTemel Öğrenme Kuramları (Teorileri- Yaklaşımları)Davranışsal (Behaviorist) Yaklaşım, Bilişsel (Cognitive) Yaklaşım, Oluşturmacı (Constructivist) Yaklaşım
4.Assure ModeliAssure Modeli Tasarımı Ve Örnek Bir Uygulama (TR Çeviri-2)Sınıf için ders sunum becerileri (Çevirisi Özcan Demirel)Sınıf için ders sunum becerileri (Çevirisi Tuğba Yanpar)
5.Yansıtıcısız Öğretim Teknolojileri Ve Materyalleri ….(117-126)Basılı Materyaller / Gösterim Yüzeyleri / Resimler / Gerçek Nesneler / Modeller/Çoklu Ortam Setleri / Alan Gezileri / Gösteriler / Sergiler / Ucuz ve Ücretsiz Materyaller
6.Yansıtıcılar Ve Materyalleri (137-142)Opak Projektörü / Film Makinesi ve Şeritleri / Slayt Makinesi ve Saydamları /Tepegöz ve Saydamları / Data Show / Video Projektörü
7.Radyo Teyp Ve MateryalleriPOWERPOINT: powerpoint yazılımından yararlanma yöntemleri, bir sunu hazırlama örneği, yeni sunu oluşturmak, yeni sununun içeriğini düzenleme, sunuya görsel etkiler katmak, powerpoint yazılımının özellikleriÖğrenci Proje sunumu: I
8.Televizyon, Video Ve MateryalleriÖğrenci Proje sunumu: II
9.ARA SINAV
10.BİLGİSAYARLI ÖĞRENME KAYNAKLARIİlk bilgisayar ve Eğitimde kullanımı,Bilgisayar Destekli ÖğretimBilgisayarla Desteklenen Öğrenme KaynaklarıBilgisayarlı Öğrenme kaynaklarıyla İlgili ErgonomiBilgisayarlı Öğrenme kaynaklarının Yararları ve SınırlılıklarıÖğrenci Proje sunumu: III
11.INTERNET VE ÖĞRETİMBilgi dağıtıcı sistemler, Bilgisayar Ağları, İnternet Gelişimiİnternetin Kullanım Amaçları, İnternet Bağlantısının SağlanmasıWeb Tarayıcıları ve İnternette Adresler, İnternette Bilgiye Ulaşmak,İnternette Öğretim Ortamları, İnternet Yoluyla Öğretimde etkileşimİnternet Yoluyla Öğretimde etkileşimdeki Öğretmenin RolüEtkileşimli Ortamlarda İşbirlikli ÖğrenmeWEB TABANLI EĞİTİM VE YÖNETİM SİSTEMİWeb tabanlı Eğitim, Web Tabanlı Eğitime Dayalı Örnek SenaryoE-Öğrenme, Öğrenme Yönetim Sistemi, Öğrenme İçerik Yönetim SistemiÖğrenci Proje Sunumu: IV
12.Öğrenci Proje Sunumu: V
13.Öğrenci Proje Sunumu: VI
14.Öğrenci Proje Sunumu: VII
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Uygulama/Pratik140
Proje Hazırlama15
Proje Sunma15
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım148112
Uygulama/Pratik11010
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma166
Toplam152