Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNÖ301 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I 927001 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çocuklara yönelik yabancı dil öğretimininde geçerli olan teknik ve materyallerin tanıtımı, çocuklarla yetişkenler arasındaki öğrenim farkının anlatılması, sınıf yönetimi kavramı ve yetişkin sınıflarından farkının kavratılması ve öğrenci sınıf içi uygulamaları
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Müfit Şenel
Öğrenme Çıktıları
  1. Çocukların öğrenme süreçlerini açıklayabilir.
  2. Çocukların ana dil ve ikinci dil gelişimlerine ilişkin temel düzeyde bilgi sahibi olur.
  3. Çocuklara yabancı dil öğretimi alanında var olan yaklaşımlara karşılaştırmalı bakabilir.
  4. Öğrenmeyi öğrenme olgusunun temel bileşenlerini tanımlayabilir.
  5. Sınıf yönetiminin detayları konusunda bilgi sahibi olur.
  6. Sınıf içi uygulamalarda yararlanılabilecek materyalleri değerlendirebilir.
  7. Çocuklara yabancı dil öğretim sürecini işlevsel kılacak materyaller tasarlayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
A.Scott, W. and Lisbeth H.Ytreberg. 2003.Teaching English to Children.7th.Ed. Longman, London.
Vale, D. and Anne Feunteum. 2002.Teaching Children English.7th Ed. Cambridge U.P. , Cambridge.
Kottler, E. 1994. Children with Limited English.Corwin Press.,California.
Cameron,L. 2001. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge U.P., Cambridge.
T.Linse, C. and David Nunan.2001.Young Learners.McGrawHill, U.S.A.
House, S. 1997. An Introduction to Teaching English to Children.Richmond Pub.,london.
Course Handouts, worksheets and copies
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Erken yaş dil öğrenenleri (5-12 yaş) ile diğer yaşlardaki öğrenenler arasındaki farklar (dil yapısı, becerileri ve alt becerilerinin öğrenimi açısından) ve erken yaş öğrenenleri hakkında yanlış bilinenler; erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemleri (görsel, işitsel ve duyuşsal) ve stratejileri (örn.: üstbiliş, biliş, sosyoduyuşsal); kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için aktiviteler (örn.: yapboz, hikaye, oyun ve benzetim, vs), görsel-işitsel araçlar (örn.: resim, gerçek nesneler, karikatür, kukla ve şarkılar) geliştirmesi; öğrenenlerin dil seviyelerine ve bilişsel, duyuşsal gelişimlerine uygun öğretim noktalarının seçimi, sıralaması, materyal uyarlaması ve değerlendirmesi; erken öğrenen sınıfları için duyacağı sınıf yönetimi teknikleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş ve Terminoloji
2.Genç öğrenci tanımı, özellikleri,
3.Genç Öğrencilerle İletişim ve Çalışma, ders işleme
4.Genç Öğrencilerle Erişkinler Arasındaki Farklılıklar (bilişsel, kavramsal,güdülemsel,vb.)
5.Genç Öğrencilerde Düşünme, Kavrama ve Öğrenme (Piaget, Vygotsky ve Bruner’in görüş ve önerileri)
6.Genç Öğrencilerde Düşünme, Kavrama ve Öğrenme (Piaget, Vygotsky ve Bruner’in görüş ve önerileri üzerinde tartışma)
7.Motivasyon (Güdüleme ) ve genç öğrenciler ; teknikler, içsel ve dışsal güdüleme kavramları, güdülemeyi olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen etkenler üzerinde tartışma
8.Genç öğrencilerde sınıf yönetim ve sınıf/okul kuralları
9.Ara Sınav
10.Genç Öğrencilerde Disiplin Sorunları ve Çözüm Önerileri ; Genç Öğrencilerde Davranış Bozuklukları (psikolojik ), çeşitleri, boyutları ve çözüm Önerileri
11.Çocuklara dilbilgisi öğretimi ve sınıf içi sunumlar
12.Çocuklara dilbilgisi öğretimi ve sınıf içi sunumlar
13.Çocuklara kelime ve telaffuz öğretimi ve sınıf içi sunumlar
14.Çocuklara kelime ve telaffuz öğretimi ve sınıf içi sunumlar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Uygulama/Pratik150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14684
Uygulama/Pratik6742
Toplam130