Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNÖ305 Dil Becerilerinin Öğretimi-I 927001 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dilbilgisi, kelime ve sesletim becerilerinin günümüz yabancı dil yöntemleri ve teknikleri aracılığıyla MEB İngilizce öğretmenliği programı kapsamında açıklanan kazanımlar doğrultusunda nasıl öğretilmesi gerektiğinin kavratılması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Müfit Şenel
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler bu dersin sonunda, İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanmayı
  2. Dilbilgisi dersinin gerekleri, öğretim teknikleri, materyallerini ve farklı yöntemlere göre öğretimi
  3. Kelime öğretiminin gerekleri, öğretim teknikleri, materyalleri ve farklı yöntemlere göre öğretim
  4. Sesletim öğretiminin gerekleri, öğretim teknikleri, materyalleri ve farklı yöntemlere göre öğretimi
  5. Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine ne derece sahip olduklarını
  6. MEB tarafından İngilizce Öğretimi programında yer alan kazanımları uygulamayı öğrenirler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Teorik bilgi, MEB TTKB lığının İngilizce Öğretim Programı kazanımları ile yabancı dil öğretiminde 3 alt becerinin öğretiminin nasıl yapılması gerektiği hakkında açıklamalar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Celce-Murcia, M. And Sharon Hilles. 1988. Techniques and Resources in Teaching Grammar. Oxford U.P.,Oxford.
Thornbury, S. 2000. How to teach Grammar. 2nd.Ed. Longman, U.K.
Harmer, J. 2000. How to Teach English. 2nd. Ed. Longman, U.K.
Scrivener, J. 1994. Learning Teaching.Macmillan ve Heinemann.Oxford.
Harmer, J. 2001. The Practice of English Language Teaching.Longman, U.K.
Thornbury, S. 2002. How to Teach Vocabulary. Longman, U.K.
Lindsay, C. ve Paul Knight. 2006. Learning and Teaching English. Oxford U.P. , Oxford.
Thornbury, S. 2004. About Language.10th. Ed. Cambridge U.P., Cambridge.
Hedge, T. 2004. Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford U.P., Oxford.
Brown, S. ve Salvatore Attardo. 2007. Understanding Language Structure, Interaction and Variation. Michigan U.P., Michigan.U.S.A.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yabancı dil eğitiminde 3 alt beceri ( dilbilgisi, kelime ve sesletim) nin tanımı ile nasıl öğretilmesi konusunda bilgilendirme ve sınıf içi öğrenci uygulama çalışmaları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş - Terminoloji
2.MEB TTKB'ğının İngilizce Öğretmenliği müfradatının tanıtımı ve üzerinde tartışmalar
3.MEB TTKB'ğının İngilizce Öğretmenliği müfradatının tanıtımı ve üzerinde tartışmalar
4.Dilbilgisi öğretimi yöntem ve teknikleri
5.Dilbilgisi öğretimi yöntem ve teknikleri
6.Öğrenci sunumları (mikro öğretim)
7.Öğrenci sunumları (mikro öğretim)
8.Kelime becerisinin öğretimi yöntem ve teknikleri
9.Ara Sınav
10.Kelime becerisinin öğretimi yöntem ve teknikleri
11.Öğrenci sunumları (mikro öğretim)
12.Öğrenci sunumları (mikro öğretim)
13.Telaffuz öğretim yöntem ve teknikleri
14.Öğrenci sunumları (mikro öğretim)
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Uygulama/Pratik150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14684
Uygulama/Pratik6742
Toplam130