Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNÖ312 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 3 6 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Topluma hizmet uygulama dersinin amacı1. Öğretmen adaylarının toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmek2. Öğretmen adaylarının hizmet öncesinde toplumun sorunlarıyla ilgilenmelerini ve bu sorunlara çözüm arama, belirlenen sorunlara çözüm fırsatı bulabilmelerini sağlama3. Öğretmen adaylarının özgüvenlerini geliştrimek ve mesleki doyumlarını arttırmak4. Öğretmen adaylarının toplumsal duyarlılık ve fakındalığını geliştirmek5. Öğretmen adaylarının işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ayşegül Kuş
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersin sonunda öğretmen adayları toplumsal duyarlılık ve farkındalık kazanır
  2. işbirliği çerçevesinde dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini toplumsal sorumluluk bilinci ile uygulamalı olarak kazanmayı öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders notu : OMÜ topluma hizmet uygulamaları ders yönelgesi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş : Topluma hizmet uygulama dersinin kapsamının açıklanması
2.Öğrencilerin sosyal sorumluluk alacakları ve etkinlik yapaacakları kurumların belirlenmesi
3.Çalışma takviminin çıkarılması
4.Proje önerierinin incelenmesi
5.Etkinlik dosyalarının oluşturulması
6.Oluşturulan dosyaların incelenmesi
7.Eğitim çalışmaları
8.Etkinliklere ilişkin dönütlerin değerlendirilmesi
9.Etkinliklere ilişkin dönütlerin değerlendirilmesi
10.Ara sınav ( Etkinlik dosyalarının değerlendirilmesi )
11.Etkinliklere ilişkin dönütlerin değerlendirilmesi
12.Etkinliklere ilişkin dönütlerin değerlendirilmesi
13.Etkinliklere ilişkin dönütlerin değerlendirilmesi
14.Genel değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14342
Alan Çalışması4312
Proje Hazırlama144
Seminer133
Ev Ödevi14114
Toplam75