Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNÖ311 Drama 927001 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı İngilizce Öğretmen adaylarına eğitimde drama, yaratıcı drama ve dil öğretiminde drama konularında farkındalık kazandırmak; jest, mimik, görseller, ses, nesne vb. kullanarak drama uygulamaları tasarlamak, MEB öğretim programlarına uygun olarak ingilizce derslerinde kullanılabilecek drama etkinliklerini tasarlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğrt. Üyesi Emrah Ekmekçi
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersin sonunda öğrenciler; yabanci dil öğretiminde gelişen bilgi iletişim ve öğretim teknolojileri doğrutusunda dramanının dil öğretiminde kullanım becerilerine sahip olurlar
  2. Yaratıcı dramayı ingilizce öğretimi metodları ile ilişkilendirip ve metotlara uygun olarak sınıf içi etkinliklerinde kullanabilme becerilerini geliştirirler
  3. Yabancı Dil Öğretiminde dramanın ömemini kavrarlar
  4. Yaratıcı Drama yoluyla oyun, drama,rol yapma, karakter yaratma,sessiz aktarım, doğaçlama gibi teknikleri kullanarak öğrencilerin dil öğreniminde yaratıcılğını açığa çıkarma yetilerini kazanırlar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Maley, A. ve Duff, A. (2005) Drama Techniques: A Resource Book of Communication Activities for Language Teachers (Third edition). Cambridge University Press.
2) Philips, S. (2004). Drama with children. Oxford University Press: Oxford.
3) Önder, A. (2012) Yaşayarak Öğrenme İçin Yaratıcı Drama. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
İngilizce Öğretiminde Drama Teknikleri ve Yaratıcı Drama Uygulamaları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin Tanıtımı ,Drama ile İlgili Terimler ve Çocuklarla Dramanın TarihçesiGetting Ready, Non-verbal warming up activities
2.Günümüzde Eğitici Drama Uygulamalarının Önemini Artıran GelişmelerObservation
3.Hümanist Eğitim Yaklaşımı Açısından Eğitici DramaWorking with mime
4.Eğitici Dramanın Çocuk Eğitiminde Sağlayabileceği YararlarWorking with the voice
5.Drama Uygulamaları Sırasında Gözönünde Alınması Gereken KoşullarWorking with objects
6.Dramaya Katılabilmek için Gerekli Bilişsel Süreçler ve BecerilerWorking with visuals
7.Eğitici Dramada Özel TekniklerWorking with the imagination
8.Drama Uygulayacak Öğretmenin EğitilmesiEğitici Drama Türleri ve Eğitici Drama Çalışmalarından ÖrneklerWorking from/into words, phrases, sentences
9.ARA SINAV
10.Yaratıcı Drama Performansları (Kukla)Working from/into texts
11.Yaratıcı Drama Performansları (Senaryolar)Working from/into scenarios and scripts
12.Yaratıcı Drama Performansları (Pandomim)
13.Yaratıcı Drama Performansları (Genel)
14.Genel Tekrar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Proje Sunma140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı11010
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü13226
Proje Hazırlama4728
Proje Sunma122
Toplam126