Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT301 Sınıf Yönetimi 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencileri meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri yeni ve zaman zaman zorlayıcı durumlar hakkında bilgilendirmek ve çözüm yolları ile ilgilÖğrencileri meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri yeni ve zaman zaman zorlayıcı durumlar hakkında bilgilendirmek ve çözüm yolları ile ilgili yöntem ve taktikleri açıklamak suretiyle onların eğitim ve öğretime uygun sınıf ortamları oluşturmaları için katkıda bulunmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ASLAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğretimde zamanın kullanımı ve sınıfta öğrenci-öğretmen iletişimini etkili bir şeklde yönetebilecek.
  2. Bu dersin sonunda öğrenciler meslek hayatlarında ders verirken etkili bir öğretimin gerçekleşmesi için gerek kendisiyle gerekse öğrenci ve eğitim ortamıyla ilgili hususlarda donanımlı hale geleceklerdir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sınıf Yönetimi (Prof.Dr. Hüseyin BAŞAR, Anı yayıncılık 19. Baskı 2014).Etkili Sınıf Yönetimi/Prof.Dr.Hüseyin Kıran, Sınıf Yönetmi/ Prof.Dr.AyhanAydın, Sınıf Yönetimi/ Mehmet Şişman-Selahattin Turan
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim,sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama,sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi,sınıfta zamanın yönetimi,sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler)
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sınıf yönetiminin temelleri
2.Sosyal bir sistem olarak sınıf
3.Sınıf yönetimini etkileyen etkenler
4.Sınıf ortamının fiziksel özellikleri
5.Öğretimin Yönetimi
6.Öğretimin Yönetimi
7.Zaman yönetimi
8.Sınıfta öğrenci-öğretmen iletişimi
9.Ara sınav
10.Sınıfın ilişki düzenini oluşturma
11.Sınıfta güdüleme
12.Disiplin oluşturma ve kural geliştirme
13.Sorun davranışların yönetimi
14.Özel grupların yönetimi
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav199
Final Sınavı11010
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü13339
Toplam100