Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNÖ302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II 927001 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Genç erişkinlerle çocuklara yabancı dil öğretiminde kulanılması gereken yöntem ve tekniklerde bahsedilerek, bu teknik, yöntem ve materyalin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine uygulamasının öğretilmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Müfit Şenel
Öğrenme Çıktıları
  1. Çocukların yabancı dil becerilerini geliştirmek için uygun materyalleri hazırlayıp kullanma
  2. Çocuklara İngilizce öğretmek icin uygun dinleme ve sesletim aktiviteleri hazırlayabilme; öğretim tekniklerini öğrenme ve sınıf içi sunumlar
  3. Çocuklara İngilizce öğretmek icin uygun konuşma aktiviteleri hazırlayabilme; öğretim tekniklerini öğrenme ve sınıf içi sunumlar
  4. Çocuklara İngilizce öğretmek icin uygun okuma aktiviteleri hazırlayabilme ; öğretim tekniklerini öğrenme ve sınıf içi sunumlar
  5. Çocuklara İngilizce öğretmek icin uygun yazma aktiviteleri hazırlayabilme ; öğretim tekniklerini öğrenme ve sınıf içi sunumlar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
A.Scott, W. and Lisbeth H.Ytreberg. 2003.Teaching English to Children.7th.Ed. Longman, London.
Vale, D. and Anne Feunteum. 2002.Teaching Children English.7th Ed. Cambridge U.P. , Cambridge.
Kottler, E. 1994. Children with Limited English.Corwin Press.,California.
Cameron,L. 2001. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge U.P., Cambridge.
T.Linse, C. and David Nunan.2001.Young Learners.McGrawHill, U.S.A.
House, S. 1997. An Introduction to Teaching English to Children.Richmond Pub.,London.
Wright, A. 2005. Creating Stories with Children. 5th.Ed. Oxford U.P., Oxford.
Wright, A. 2004. Storytelling with Children. 9th.Ed. Oxford U.P., Oxford.
Course Handouts, worksheets and copies
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Genç erişkinlerle çocuklara yabancı dil öğretiminde kulanılması gereken yöntem ve tekniklerde bahsedilerek, bu teknik, yöntem ve materyalin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine uygulamasının öğretilmesi; MEB TTKK-B -'lığının İngilizce öğretim programaları kapsamında sunulan program kazanımlarının tanıtılması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş – Terminoloji
2.MEB TTKB'lığının İngilizce öğretim programının tanıtımı ve tartışmalar
3.MEB TTKB'lığının İngilizce öğretim programının tanıtımı ve tartışmalar
4.Konuşma ve Dinleme Öğretim Teknikleri, Yöntemleri
5.Konuşma ve Dinleme Öğretim Teknikleri, Yöntemleri
6.Öğrenci sunumları
7.Öğrenci sunumları
8.Okuma Öğretim Teknikleri, Yöntemler ve Öneriler
9.Ara Sınav
10.Okuma Öğretim Teknikleri, Yöntemler ve Öneriler
11.Öğrenci sunumları
12.Öğrenci sunumları
13.Yazma Öğretim Teknikleri, Yöntemler ve Öneriler
14.Öğrenci Sunumlarının Değerlendirilmsei, Tartışma ve Yorumlar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Uygulama/Pratik120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14684
Uygulama/Pratik6742
Toplam130