Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNÖ303 Özel Öğretim Yöntemleri-II 927001 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste, öğrencilerin İngilizce öğretiminin temel yaklaşım, metot ve tekniklerine ilişkin kazandıkları becerileri sınıf içerisinde yaptıkları micro öğretim etkinliklerinde gösterebilmeleri; ve öğretimin niteliğini değerlendirebilmeleri için gerekli bilgi donanımını sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Emrah Ekmekçi, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yaman, Öğr. Gör. Ahmet Demirci
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler bu dersin sonunda öğrenme, öğretme, dil gibi temel kavramlar konusunda net fikir sahibi olurlar.
  2. Tüm öğrenciler sınıf içi öğretimi geliştirmek için teorik yapıları uygulamayı öğrenirler.
  3. Öğrenciler diğer tüm öğrencilere yapıcı geri dönüt verme konusunda farkındalık kazanır.
  4. Öğrenciler sınıf yönetimini sağlayıp etkili sınıf içi yönergeler verebilir.
  5. Dilbilgisi ve sesletimi iletişimsel yolla öğretebilirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gunter, M. A., Estes, T. H. & Mintz, S. L. (2010). Instruction a models approach . Pearson Education, Inc.Nunan, D. (2003). Practical English Language Teaching.McGraw Hill EducationHarmer, J. (2008). How to teach English. Pearson Longman.Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. Pearson Longman.Hedge, T. (2000). Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford University Press.Riddle, D. (2003). Teaching English as a Foreign Language . McGraw Hill Inc.Davies, P. & Pearse, E. (2000). Success in English Teaching. Oxford University Press.Tanner, R. and Green, C. (1998). Tasks for Teacher Education: A reflective approach Pearson Longman
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Sınıf temelli araştırma, öğretmen merkezli araştırma, eylem araştırma uygulamaları, öğrenenlerin dil ile ilintili sorunlarının saptanması ve düzeltici öğretim aktiviteleri; öğrenenlerin etkin izlenme ve değerlendirilme ilkeleri, güncel eğilimleri baz alan yöntemler; ulusal ve uluslararası mesleki organizasyonlar (örn.: TESOL and INGED) ve uygulamalı süreli yayınlar (örn.: English Teaching Forum, ELTJ, TESLJ and TESL Reporter).
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İzlencenin TanıtımıDers hakkında genel bilgiTemel Prensipler (Öğrenci ve Öğretmen Yöntem Notları
2.Eylem Araştırması, Öğretmen ve Sınıf Temelli Araştırma
3.Öğrenen Özerkliği, Öğretmen Gelişimi, Yansıtıcı Öğretme
4.Dil Öğrenme Stil ve Stratejileri-1
5.Dil Öğrenme Stil ve Stratejileri-2
6.Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine Giriş (TPACK)
7.Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Uygulamaları (TPACK)
8.Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Uygulamaları (TPACK)
9.Ara sınav
10.İçerik ve Dil Örtüşük Öğrenme-1 (CLIL)
11.İçerik ve Dil Örtüşük Öğrenme-2 (CLIL)
12.Hata Analizi & Ortak Dil-1
13.Hata Analizi & Ortak Dil-2
14.Genel Tekrar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Proje Sunma140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11212
Derse Katılım14456
Proje Hazırlama11414
Proje Sunma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Toplam130