Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNÖ401 Yabancı Dil.Öğ. Mat. İnc. ve Geliş. 927001 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yabancı dil öğretimde kullanılan materyallerin tanımı, kullanımı, materyal uyarlama teknikleri ve materyal değerlendirme işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğinin kavratılması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Dilek Çakıcı
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğretimde teknoloji, ortam, metaryal kavramlarını tanımlayabilme
  2. Ortama göre materyal seçme,geliştirme ve kullanma becerisi edinebilme
  3. Amaca göre metaryal seçebilme ve kullanabilme
  4. Geliştirilmiş materyalleri ölçütlere göre değerlendirebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Cunningsworth, A. 1989. Evaluating and Selecting EFL Teaching Materials.Heinemann,London.
Pakkan, G. 1997. Language Teaching Materials. Sürat Yay, İstanbul.
McDonough, J. and Christopher Shaw.2003. Materials and Methods in ELT. 2nd.Ed. Blackwell Pub.,USA.
Tomlinson, B. 1998.Materials Development in Language Teaching. Cambridge U.P., Cambridge.
Tomlinson, B. 2003. Developing Materials for Language Teaching.Cambridge U.P., Cambridge.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirme, öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş-Terminoloji
2.Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Materyallerin Tanıtımı Kullanımları
3.Yabancı Dil Öğretiminde Materyal Seçimi
4.Yabancı Dil Öğretiminde Materyal Kullanımını Gerektiren Nedenler
5.Materyal Uyarlamayı Gerektiren Nedenler ve Uyarlama Teknikleri
6.Kelime Öğretimi İçin Materyal Geliştirme ve Uyarlama
7.Dilbilgisi Öğretimi İçin Materyal Geliştirme ve Uyarlama
8.Dinleme Becerileri İçin Materyal Geliştirme ve Uyarlama
9.Ara Sınav
10.Konuşma (Sesletim) Becerileri İçin Materyal Geliştirme ve Uyarlama
11.Okuma Becerileri İçin Materyal Geliştirme ve Uyarlama
12.Yazma Becerileri İçin Materyal Geliştirme ve Uyarlama
13.Uygun Ders Kitabı Seçimi için Gereken Kriterler Üzerinde Tratışma
14.Ders Kitabı İçin Materyal Değerlendirme ve Uyarlama
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Proje Hazırlama00
Toplam50
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama111
Proje Sunma000
Toplam47