Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNÖ402 Yabancı Dil.Öğrt.Ölçme ve Değ. 927001 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin, sınav türleri ve sınav yapma ilkeleri ile ilgili bilgiler edinmelerini sağlamak, dilin alt becerileri olan dilbilgisi, sözcük, sesletim, ve temel iletişim becerileri olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin test edilmesinde kullanılan test tekniklerini, yabancı dil öğretimindeki alternatif değerlendirme yöntemlerini tanıtmak, sınav hazırlama ve uygulama konusunda pratik bilgiler vermek, uygun test örnekleri hazırlatabilmek ve bazı kötü test örneklerindeki kusurları görmelerini sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Gülay ER
Öğrenme Çıktıları
  1. Bir öğretim durumunda ölçme ve değerlendirmenin önemi ve gerekliliğini kavramış olacaklar.
  2. Farklı sınav türleri ve özelikleri konusunda bilgilenmiş olacaklar.
  3. Dilbilgisi, sözcük bilgisi ve sesletim gibi dilin alt-becerilerinin test edilmesinde uygun teknikleri kullanarak sınav maddeleri oluşturabilir hale gelecek.
  4. İletişim becerilerinden dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine ilişkin ölçme tekniklerini ve bu tekniklerle uygun sınav maddeleri oluşturabilir hale gelecek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ALDERSON, Charles J. 2000. Assessing Reading. Cambridge: Cambridge University Press.
BACHMAN, Lyle F. 1990. Fundemental Considerations in Language Testing. Oxford : Oxford University Press.
BAKER, David. 1989. Language Testing : A Critical Survey and Practical Guide.London : Edward Arnold.
BROWN, Douglas H. 2004. Language Assessment. Principles and Classroom Practice. New York : Longman.
BUCK, Gary. 2001. Assessing Listening. Cambridge: Cambridge University Press.
BURGESS, Sally and Katie Head. 2005. Teach for Exams. Essex : Longman.
COOMBE, Christine and others. 2007. Assessing English Language Learners.
Michigan : Mishigan University Press.
FINOCCHIARO, Mary and Sydney Sako. 1989. Foreign Language Testing: A Practical Approach. New York : Regents Publishing Company.
FLAVEL, Roger H. 1983. A Language Testing Handbook. London : Macmillan Press.
HARRIS, David. P.---.Testing English as a Second Language. New York: McGraw –Hill Book Company.

HEATON, J.B. 1988. Writing English Language Tests. Essex : Longman.
HUGHES, Arthur. 1989. Testing for Language Teachers. Cambridge:
Cambridge University Press.
LUOMA, Sari. 2004. Assesing Speaking. Cambridge: Cambridge University Press.
MADSEN, Harold S. 1989. Techniques in Testing. Oxford : Oxford University Press.
RICHARDS, Jack C. 1996. Classroom-Based Evaluation in Second Language Education. Cambridge: Cambridge University Press.
UNDERHILL, Nic. 1987. Testing Spoken Language. Cambridge :Cambridge University Press.
VALETTE, Rebecca M. 1977. Modern Language Testing. New York :Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
WEIGLE, Sara Cushing. 2002. Assessing Writing. Cambridge: Cambridge University Press.
WEIR, Cyril J. 1990. Communicative Language Testing. New York :Prentice Hall.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Sınav türleri, sınav hazırlama teknikleri, değerlendirme ilkeleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Introduction. General terminologyThe funtions of testing in teaching
2.Classification of tests IProficiency and classroom tests.
3.Classification of tests IITypes of tests in terms of different aspects
4.Elicitation techniques in testing IThe nature of these techniquesTheir advantages and disadvantages
5.Elicitation techniques in testing IIFeatures of a good test
6.Testing Grammar and Usage.The techniques used in grammar tests.How to construct good grammar test items
7.Testing VocabularyThe techniques used to test vocabularyHow to construct good vocabulary test items
8.Practice on constructing grammar and vocabulary tests
9.ARA SINAV
10.Testing pronunciationTesting stress and intonation.Testing listening skill
11.Practice on constructing pronunciation and listening testsTesting speaking skill
12.Testing Reading Skill
13.Practice on constructing reading testsTesting Writing Skill
14.Practice and evaluation
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav130
Quiz110
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım10440
Rehberli Problem Çözümü10330
Ev Ödevi11010
Toplam100