Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNÖ409 Okul Deneyimi 927001 4 7 8
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını,dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.doç.dr. Müfit Şenel Yrd.Doç.Dr. Gülay Er Yrd.Doç. Dr. Dilek Çakıcı Yrd.Doç.Dr. Deren Başak Akman Yrd.Doç.Dr. Zerrin Eren Öğr. Gör. Ahmet Demirci Öğre. Gör. Sıddık Yüksel Öğrt.Gör. Ferit Berçin Öğrt. Gör. İsrafil Aksan Öğrt. Gör. Ayşegül Kuş
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenci dönem sonu itibariyle, yaptığı gözlemler sonucu, okulda, özellikle sınıf içinde öğretmen öğrenci ilişkilerini irdeleyebilecek.
  2. Derslerin işleniş şeklini, öğretmen ve öğrencilerin ders içindeki rollerini değerlendirebilecek, ve iyi, başarılı bir öğretmen olmanın gereklerini yerine getirebilecek bir düzeye erişebilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Selçuk, Ziya. Okul Deneyimi ve Uygulama: Öğremen ve Öğrenci Davranışlarının Gözlemlenmesi. ISBN: 9789755911410Demirtaş, Hasan. Okul Deneyimi I-II. Anı Kitabevi. ISBN: 9789756376324
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dönem Planı
2.Öğretmenin okuldaki bir günü / Öürencinin okuldaki bir günü
3.Bir öğrencinin incelenmesi / Öğretim Yöntemleri
4.Derslerin gözlenmesi / Dersin Yönetimi ve Sınıfın Kontrolü
5.Soru Sormayı gözlemleme / Okulda araç gereç ve yazılı kaynaklar
6.Okul müdürü ve okul kuralları / okul ve toplum
7.Mikroöğretim teknikleri
8.Yönerge ve açıklamalar / Soru sorma Alıştırmaları
9.Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü / öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi
10.Ders kitaplarından yararlanma / Grup çalışmaları
11.Çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması / Değerlendirme ve kayıt tutma
12.Test hazırlama, Puanlama, analiz / Öğretimde benzetimlerden yararlanma
13.Dersi planlama ve etkinlikleri sıraya koyma
14.Okul Deneyimi çalışmalarının değerlendirilmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Quiz110
Derse Katılım110
Uygulama/Pratik120
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı11212
Derse Katılım14570
Rehberli Problem Çözümü14342
Seminer2510
Ev Ödevi14570
Toplam204