Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNÖ412 Karşılaştırmalı Eğitim 927001 4 8 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sürekli yenilenen dünya ve küresel değişmeler paralelinde; Türk Eğitim sisteminin genel görünümünü ve diğer ülke eğitim sistemleriyle karşılaştırılmasını, alternatif eğitim sistemlerinin anlaşılmasını eleştirilmesini ve yeni görüşler üretebilmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. İsmail Gelen
Öğrenme Çıktıları
  1. Milli bir eğitim sisteminin oluşmasında rol oynayan öğeleri ilişkilendirir.
  2. Farklı eğitim sistemlerini bazı açılardan karşılaştırabilir.
  3. Çeşitli ülkelerin eğitim sistemlerini karşılaştırmalı eğitimin ilkelerine göre inceler.
  4. Türk ve Dünya eğitim tarihinde Karşılaştırmalı Eğitimin rolünü anlar.
  5. Uluslarası eğitim kuruluşları ile küreselleşme arasındaki ilişkiyi fark eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Aydın,İ.(tarihsiz), Alternatif Okullar, Ankara, Anı Yay. (2. Baskı)• Balcı, A. (edt.) ve diğerleri (2009), Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, Ankara, PegemA Yay. (2. Baskı)• Demirel, Ö. (1998), Karşılaştırmalı Eğitim, Ankara, Kardeş Kitap ve Yayınevi• Erdoğan,İ. (1995), Çağdaş Eğitim Sistemleri, İstanbul, Sistem Yayıncılık• Erginer, A. (2009), Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri, Ankara, PegemA Yay. (3. Baskı)• Gürkan, T; Gökçe, E. (1999), Türkiye’de ve Çeşitli Ülkelerde İlköğretim, Ankara, Siyasal Kitabevi• Karakütük, K. (2001), Öğretim Üyesi ve Bilim İnsanı Yetiştirme, Ankara, Anı Yay.• Karakütük, K. (edt.) ve diğerleri (2009), Lisansüstü Eğitim Sistemleri, Ankara, PegemA yay. (2. Baskı)• Kavak, Y. (1997), Dünyada ve Türkiye’de İlköğretim, Ankara, PegemA Yay.• MEB, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, (2006), Ülkelerin Öğretmen Yetiştirme Sistemleri, Ankara, Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi• Memduhoğlu, H.B.; Yılmaz,K. (edt.) ve diğerleri (2008), Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara, PegemA Yay.• Türkoğlu, A. (1998), Karşılaştırmalı Eğitim, Adana, Baki Kitabevi• Sönmez, V. (1997), Gelecekteki Olası Eğitim Sistemleri, Ankara, Anı Yay.• Şişman, M.; Taşdemir, İ. (2008), Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara, PegemA Yay.Ayrıca;• Tüm ülkelerin Eğitim Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı ve Konsolosluk/Büyükelçilik web sayfaları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hazırlık, Türk Eğitim Sistemi ve İşleyişi
2.Karşılaştırmalı Eğitim (Nedir?, Ne Değildir?, Yakın Disiplinler, Amaçları, Yararları, İstismar Edilmesi)
3.Karşılaştırmalı Eğitimin Eğitim Tarihindeki Gelişimi,Karşılaştırmalı Eğitimci ve Bilim Adamları
4.Küreselleşme ve Eğitim(ABD Almanya Arjantin Avustralya Avusturya)
5.Uluslar Arası Eğitim Kuruluşları(Azerbeycan Belçika Brezilya Çin Danimarka)
6.Türkiye’de Karşılaştırmalı Eğitim(Endonezya Ermenistan Etiyopya Fransa Güney Afrika Cumh.)
7.Karşılaştırmalı Eğitim Yöntemleri(İrlanda İspanya İsviçre İtalya İzlanda)
8.Karşılaştırmalı Eğitim Yöntemleri(Güney Kore Gürcistan Finlandiya Hindistan Hollanda)
9.Karşılaştırmalı Eğitim Araştırmalarında Yer Alması Gereken Boyutlar(İsveç İskoçya İngiltere İran İsrail)
10.Arasınav
11.Milli Eğitim Sisteminin Oluşmasında Rol Oynayan Öğeler (Japonya Kanada Kazakistan Küba Lüksemburg)
12.Milli Eğitim Sisteminin Oluşmasında Rol Oynayan Öğeler(Malta Mısır Moldova Malezya Norveç)
13.Karşılaştırmalı Eğitimin Geleceği(Özbekistan Polonya Rusya Singapur Suudi Arabistan Suriye)
14.Karşılaştırmalı Eğitimin Geleceği(Şili Türkmenistan Uganda Ukrayna Uruguay Vietnam)
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Seminer150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı11212
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü122
Seminer122
Toplam50