Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT401 Rehberlik 927001 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğretmen adaylarının psikolojik danışma ve rehberlik alanına ve okullarda sunulan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerindeki rolleri ve sorumluluklarına ilişkin bir anlayışa sahip olmalarıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Mehmet Bünyami ÖZMEN
Öğrenme Çıktıları
  1. Psikolojik danışma ve rehberlik alanının eğitim sistemi içindeki yerini kavrayabilme.
  2. Psikolojik danışma ve rehberliğin ilkelerini kavrayabilme.
  3. Psikolojik danışma ve rehberliğin hizmet alanlarının bilgisi.
  4. Psikolojik danışma ve rehberlikte kullanılan tekniklerin bilgisi.
  5. Psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili yasal düzenlemeleri sıralayabilme.
  6. Öğretmenlerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerindeki rolleri ve sorumluluklarını kavrayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Editör:Prof.Dr.Gürhan CAN)
2-Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Editör:Doç.Dr.Mehmet GÜVEN)
3-Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Editör:Yrd.Doç.Dr.Alim KAYA)
4-Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Prof.Dr.Yıldız KUZGUN)
5-Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Prof.Dr.Muharrem KEPÇEOĞLU)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili temel kavramlar,Psikolojik danışma ve rehberliğin tarihsel gelişimi,Psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet alanları,Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Psikolojik danışma (Müdahale) hizmetleriPsikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Bireyi tanıma hizmetleri,Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Bilgi toplama ve yayma hizmetleri, Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Yerleştirme hizmetleri-İzleme hizmetleri,Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Oryantasyon hizmetleri,Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Konsültasyon hizmetleriPsikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri:Araştırma ve Değerlendirme hizmetleri- Çevre ve veli ile ilişkilerPsikolojik danışma ve rehberlikte örgüt yapısı,Psikolojik danışma ve rehberlikte personelin rol ve sorumlulukları,
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin tanıtımı: Kapsamı, Önemi, Kural ve Gerekleri.
2.Psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili temel kavramlar
3.Psikolojik danışma ve rehberliğin tarihsel gelişimi
4.Psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet alanları
5.Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Psikolojik danışma (Müdahale) hizmetleri
6.Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Bilgi toplama ve yayma hizmetleri
7.Bireysel ve grupla psikolojik danışma hizmetleri
8.Psikolojik danışma ve rehberlikte örgütlenme ve personel.Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde öğretmenlerin görev ve sorumlulukları.
9.Arasınav
10.Öğrencilerde görülebilen psikolojik sorunlar, müdahale yaklaşımları ve öğretmenlerin görevleri.
11.Okul rehberlik saati uygulaması:1. Özfarkındalık2. Empatik beceri3. Grupla çalışmna ve işbirliği
12.Okul rehberlik saati uygulaması:4. İletişim becerileri5. Çatışma çözme6. Kişisel sorumluluk
13.Okul rehberlik saati uygulaması:7. Duyguları yönetmek8. Karar verme becerileri9. Stresle başaçıkma10. Benlik kavramı
14.Okullarda risk gruplarının belirlenmesi, aile ile görüşme, rehberlik servisi ile iletişim ve müdahale.
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9218
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
Okuma15230
Toplam121