Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RSAE104 Desen II 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile sanatsal desen uygulamaları doğrultusunda, kavramsal ve biçimsel olarak nesneleri çözümlemede karşılaştığı problemleri lisans düzeyinde çözme bilgi ve tutumun kazandırılması amaçlanır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. İ. Halil Türker, Öğr. Gör Murat Ağçiçek
Öğrenme Çıktıları
  1. Geometrik kurguyu öğrenir
  2. Formu görmeyi bilir
  3. Çeşitli teknolojileri desende kullanabilir
  4. klasik dönem ve çağdaş sanatçılardan kopya yapabilir
  5. Hayali çalışabilir
  6. Deseni diğer disiplinler ile ilgisini kurar
  7. çeşitli çizim problemlerini çözebilir
  8. desen üzerine düşünür, üretir sanat alanları ile ilişkisini kurar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
YOK
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Agreat Heritape, Resaissance ve Barogue, Drawings from
[2] Pierre Paul Prud'hon , The language of the Body, Drawing bu Pierre Paul Prud'hon 1996 New York
[3] Sarah Simblet, Anatomy For The Artist, Penguin Company, London, 2001
[4] John Rayness , Figure Drawing and Anatomy for the Artist, Bounty Books, London, 2005
[5] Kayıhan Keskinok, Sanat Eğitimi, Sanatyapım Yayıncılık, Ankara, 2001
[6] Editör; Barış Tut, Çizgi ve Eller; Osman Hamdi Bey'den Günümüze Türk Resminde Desen, YKY, 2001
[7] Rembrandt, Goya, Kathe Kollwitz, Picasso, Michelangello gibi sanaçıların desen kitapları.
[8] Jose M. Parramon, İnsan Figürü ve Çizimi, Remzi Kitapevi, İstanbul, 2002
[9] Serap Etike, Kız teknik liseler için Desen, MEB Yayınları, Ankara, 2001
[10] Hasan Pekmezci, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi için Desen, MEB Yayınları, Ankara,
11)Gümüş SB, Kozak Y, Desen Çalışmaları Ders Kitabı 12. Sınıf, Devlet Kitapları MEB, 2016
12) Bates Lowry, Sanatı Görmek, İş Bankası yayınları, 1972
13) Gottfried Bammess, Life Drawing, search Press, 2012
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Canlı model ve nesnelerin gözlemlerine dayalı desen çalışmalarında üsluplaşma, yorum katma, deforme etme gibi bireysel yaklaşımların gelişmesine olanak verilir. Mekan içinde tekli, ikili figür düzenlemelerine, ustalardan kopye, portre etüdlerine yer verilir. Çalışmalar da farklı desen araçlarından (karakalem, füzen, pastel, çini mürekkebi, yağlı boya) yararlanırlır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Desende "Geometrik Kurgu" canlı modelden desen etüdü. Konu ile ilgili görsel kitaplar, slaytlar, ve çeşitli sunumlar.
2.Desen Oranının anlatımı, bütün parça ilişkisi, canlı modelden desen çalışması.
3.Desende ritm ve hareket - denge anlatımı canlı modelden desen çalışması.
4.Desende ritm ve hareket -denge anlatımı canlı modelden desen çalışması.
5.Figürde anatomik, yapı canlı modelden desen çalışması.
6.Canlı modelden ışık-gölge tekniklerinin uygulaması. Konu ile ilgili görsel kitaplar, slaytlar, ve çeşitli sunumlar.
7.Canlı modelden ışık-gölge kömür füzen tekniği.
8.Canlı model, tors ve mekan çalışması, ışık-gölge, füzen tekniği Konu ile ilgili görsel kitaplar, slaytlar, ve çeşitli sunumlar.
9.Ara s›nav
10.Modelden portre ışık-gölge, füzen.
11.Canlı modelden kısa süreli lekesel çalışmalar, çini mürekkebi, lavi. Konu ile ilgili görsel kitaplar, slaytlar, ve çeşitli sunumlar.
12.Antik modelden etüt. Yağlı boya, koyu kahverengi.
13.Canlı model, ışık-gölge, yağlı boya, koyu kahverengi Konu ile ilgili görsel kitaplar, slaytlar, ve çeşitli sunumlar.
14.Mekan içinde üç figürlü imgesel çalışma. Teknik serbest.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Ev Ödevi150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Final Sınavı için Bireysel Çalışma1250
Toplam650
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım12336
Uygulama/Pratik12336
Toplam76