Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGMB103 Eğitim Psikolojisi 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere gelişim kuramları ve öğrenme kuramları ile eğitime uygulamaları hakkında gerekli olan bilgi ve anlayışları kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Eğitim, gelişim ve öğrenmeyle ilişkili kavramları kavrayabilme
  2. Bilişsel, duyuşsal, sosyal ve ahlaki gelişim dönemlerini kavrayabilme
  3. Bireysel farklılıkların öğretim sürecine ve öğrenme algısına etkisini açıklayabilme
  4. Öğrenme kuramları ve süreçlerini anlama, öğrenme süreçlerine uygun öğrenme ortamı oluşturmaya istekli oluş
  5. Eğitim psikolojisi bakış açısını ve yaklaşımlarını kişiliği ve alanıyla bütünleştirebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Santrock, J.W. (2018). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Nobel.
Karaca (Akboy), R. ( 2007). Eğitim Psikolojisi ve Çoklu Zeka. İzmir: Dinazor Kitabevi.
Deniz, M. E. (Edt) (2011) Eğitim Psikolojisi. Ankara: Maya Akademi Yayıncılık
Kaya, A. (2011). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem Yayınları.
Senemoğlu, N. (2007) Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gönül Yayıncılık.
Avanoğlu-Kızıltepe, Z. (2004). Öğretişim Eğitim Psikolojisine Çağdaş Bir Yaklaşım. İstanbul: Merteks.
Yeşilyaprak, B. (2002). Eğitim Psikolojisi, Nobel Yayınları, Ankara
Erden, M. ve Akman, Y. (1997). Eğitim Psikolojisi, Arkadaş Yayınevi, Ankara
Aydın, A. (2000). Gelişim ve Öğrenme, Alfa Yayıncılık, Ankara
Bacanlı, H, (2003). Gelişim ve Öğrenme, Nobel Yayıncılık, Ankara
Yavuzer, H. (2000). Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Gelişim ve Öğrenme
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Eğitim ile Psikoloji İlişkisi, Temel Kavramlar ve Gelişim Psikolojisine Giriş, Temel Kavramlar, Etkileyen Faktörler, İlkeler
2.Fiziksel Gelişim
3.Bilişsel Gelişim
4.Dil Gelişimi
5.Kişilik Gelişimi
6.Ahlak Gelişimi ve Ruhsal Bozukluklar
7.Öğrenme Psikolojisine Giriş, Temel Kavramlar, Etkileyen Faktörler, İlkeler
8.Klasik Koşullanma
9.Ara Sınav
10.Edimsel Koşullanma
11.Sosyal Öğrenme Kuramı
12.Gestalt Kuramı
13.Bilgiyi İşleme Kuramı
14.Beyin Temelli Öğrenme ve Yapılandırmacılık
15.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8432
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14342
Toplam76