Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RSÖ102 Temel Tasarım-II 927001 1 2 9
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Plastik sanatların görsel etki elemanlarından renk ,doku ve mekan konuları incelenir. Renk,renk teorisi,rengin uygulama alanları , doku ve doku çeşitleri(tekstür, strüktür),mekan konularında bilgilenir.Uygulamalarda doğal, yapay nesnelerden ve soyut geometrik biçimlerden yararlanarak; konusunda yorum, deforme ve stilize etme gibi bireysel yaklaşımlar somut ,soyut , geometrik kompozisyonlarda farklı teknik ve malzemelerden yararlanır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör Murat Ağçiçek
Öğrenme Çıktıları
  1. Renk , doku ve mekan ile ilgili terimleri bilir ve tarif edebilir.
  2. Bir konuyu; tek rengin değerlerine, ara (nüans) renklere, zıt ( tamamlayıcı- komlementar) renklere ve konunun gerçek rengine göre boyayabilir.
  3. Bir konuyu, renk ,doku ve mekan ilişkisi içersinde farklı teknikler ve malzemeler kullanarak boyayabilir
  4. Bir konuyu,renk, doku ve mekan ilişkisi içersinde doğal renklerine boyayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1)Desing and form “ Tme Basic Course At The Bauhaus Jhannes İtten 1976 ISBN-13 :97804712893022)Principles Of Color Design Wucıus Womg 1993 ISBN-13 : 97804712855263)Cırcle “International Survey Of Constructive Art” J C Martin , Ben Nicholson N Gabo Faber and Faber Limited /London4)Grafikte Temel Tasarim Hatice Aslan Odabaşı Yorum Sanat Yayınları5)Sanat Eğitimi, Kayıhan Keskinok Sanat yapım.6)Temel Sanat Eğitimi Nevide Gökaydin MEB7)Aynan Gerçeği “Resim Eğitimi ve Sanatla Karşılaştırma” Gülseren Südor Cumhuriyet Kitapları8)Hidayet Telli Üç Boyutlu İşler MEB9)H. Yakup Öztuna Görsel İletişimde Temel Tasarım ‘Grafik zTasarım Dergisi’10)Basic Desing “ The Dynamics of Visual Form” Maurice de Sausmarez A and C Block / London11)Ali Seylan Temel Tasarım 2005 M-Kitap Dağdelen Basın Yayın Ltd. Şti.12) Ahmet Özol Sanat Eğitimi ve TasarımdaTtemel İlkeler Pastel Yay. 2012
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Plastik sanatların görsel etki elemanlarından renk ,doku ve mekan konuları,sanatın ilkeleri doğrultusunda incelenir. Renk,renk teorisi,rengin uygulama alanları , renk armonileri incelenir. Tek renk, ara renk, zıt renk armonileri konularında uygulama çalışmaları yapar. Uygulamalarda doğal, yapay nesnelerden ve soyut geometrik biçimlerden yararlanarak; konusunda yorum, deforme ve stilize etme gibi bireysel yaklaşımlar somut ,soyut , geometrik kompozisyonlarda farklı teknik ve malzemelerden yararlanır.Nesne mekan ilişkisi içinde kompozisyonlar hazılar ve nesnelerin doğal renklerine uygun boyar. Nesneler (doğal nesneler , insan yapısı nesneler) dış yapı (tekstür) ve iç yapı (strüktür ) özellikleri bakımından incelenir.Dogal nesneler etüt edilerek onların zengin dokuları bulunur ve dokuların yorumlama çalışmaları yapılır. Çalışmalarında, renk , doku ve mekan birlikteliğini düşünerek, farklı teknik ve malzemelerden yararlanır.Kendini ifade edebilmede en uygun tekniği kullanır.( Üç boyutlu biçimlendirmeler de dahildir.)
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dönen hedefleri ve ders planları açıklanır. Sanat tarihinden, valörcü ressamların yapıtları incelenerek , valör kavramı üzerinde durulur.Valörcü ressamlar rengi hangi amaç doğrultusunda kullanırlar?
2.Ana renkler ile valör çubuğu oluşturma Ana renlerin siyah- beyaz arasındaki değerleri boyanır Çeşitli görsel araçlar.
3.Ana renkler ile tek renk armonisi uygulaması. Uygulamalarda doğal, yapay nesnelerden ve soyut geometrik biçimlerden yararlanır.a-karakalem eskiz ve tasarları oluşturma b-Tasara uygun renkli boyama PP sunum, çeşitli görsel materyaller.
4.Renk Nedir? .Işık olarak renk, madde olarak renk neyi ifade eder?. Geçmişten günümüze rengin kullanım amaçları, yöntem ve teknikleri (Valörcü ressamlar, İzlenimciler ve sonrası ,günümüzde renk), Munsell renk sistemiRenk perspektifi, ana ,ara(nüans),Zıt (kontrast-komplemantar- tamamlayıcı) renkler, bir konununrengini neler etkiler?, renk çemberinin amacı nedir?, renkler bulundukları yüzey renklerinden etkilenirler mi?, bir konunun gölgesi nasıl boyanır?,rengin psikolojik etkileri.. Ana renklerle kroma (MunselL Renk sistemine göre) 36’lı renk çubuğu , Mayer Pramidi
5.Uygulamaya devam.
6.Nüans (ara) renk armonisi. Nesnelerden oluşturulan bir kopozisyon, ya da bu nesnelerden faydalanarak kurguladığı, soyutladığı bir kompozisyonun ara renklerle boyanması yapılır.Boyamalarda Rengin valörlerinden yararlanabilir. PP sunum, çeşitli görsel materyaller
7.Uygulamaya devam.
8.Zıt renkler (kontrast- tamamlayıcı- komplemantar) armonisi. Nesnelerden oluşturulan bir kopozisyon, ya da bu nesnelerden faydalanarak kurguladığı , soyutladığı bir kompozisyonun zıt renkler armonisine uygun boyanması.Boyamalarda rengin valörlerinden de yararlabnabilir. PP sunum, çeşitli görsel materyaller
9.Uygulamaya devam.
10.Ara Sınav
11.Kolaj nedir? Sanat tarihinde kolaj. a)Sanat tarihinden,renkçi yada valörcü ressamlardan seçilen bir resmin, kağıt malzemeden faydalanarak yenidenoluşturulması ve konunun renklerine uygun boyanması.b- Kağıt ve diğer artık materyallerden faydalanarak kendi kolaj uygulamasını yapar. PP sunum, çeşitli görsel materyaller
12.Doku, dış yapı (tekstür) ve iç yapı (strüktür ) özellikleri bakımından incelenir.Dogal nesneler etüt edilerek onların zengin dokuları bulunur ve dokuların yorumlama çalışmaları yapılır.. a) Tasarlanan dokular, farklı teknik ve malzemeler kullanmak suretiyle;bir kompozisyonun tasarımında ve boyanmasında kullanılır.b- Nesnelerden hazırlanmış bir kompozisyonun dış yapı özelliklerine uygun boyanması yapılır PP sunum, çeşitli görsel materyaller
13.Uygulamaya devam
14.Dogal nesnelerden hazırlanmış bir konunun, renk, doku ve mekan ilişkileri bakımından boyanması. Konu ile ilgili mekan içi görselleri.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Uygulama/Pratik150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Final Sınavı için Bireysel Çalışma150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım148112
Uygulama/Pratik12448
Rehberli Problem Çözümü12224
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma12112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Performans122
Toplam228