Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RSÖ106 Sanat Tarihine Giriş 927001 1 2 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sanatla ilgili temel kavramları, Sanat tarihinin diğer disiplinlerle ilişkisini, Sanatın ortaya çıkışı, , Prehistorik çağda sanatın gelişimi, Mezopotamya, Mısır, Anadolu uygarlıkları, Yunan , Roma ve Bizans Sanatını Ortaça'ğa kadar olan gelişimini ana hatlarıyla inceler.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör Murat Ağçiçek
Öğrenme Çıktıları
  1. Sanat, sanatçı, estetik, güzel… vb kavramları kavrayabilir.
  2. Kendi güzellik duyguları ne olursa olsun, diğer devirlerdeki insanların duygularının gerçek belirtilerini sanat sahasına kabul edebilir.
  3. Plastik sanatlara ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
  4. Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip, bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirebilir
  5. Sanat tarihi disiplininin ne olduğunu bilir.
  6. Sanat tarihinin diğer disiplinlerle ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.
  7. Farklı uygarlıkların sanat eserlerini tanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sanatın Öyküsü, Gombrich
Sanatın Gerekliliği, Ernst Fıscher V Yay.
Sanat tarihi, Zahir Güvemli Varlık Yay.
Sanat Kavramlarına Giriş, Ayla Ersoy Beta yay.
Sanat, France Farago Doğubatı Yay.
MÜLAYİM, Selçuk. Sanat Tarihinde Araştırma ve Metot, Ankara, Titiz Ofset-Basımevi, 1982
FISCHER, Ernst. Sanatın Gerekliliği, (Çev. Cevat Çapan), İstanbul, e Yayınları, 1980
SÖZEN M., Tanyeli U., Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1986
TURANİ A., Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü, Ankara 1968
READ, H. , Sanatın Anlamı, İst. 1974.
KUBAN, D. , 100 Soruda Türkiye Sanatı, İst. 1970.
RİCHTER, G. , Yunan Sanatı, İst. 1979.
AKURGAL, E. , Anadolu Uygarlıkları, İst. 1988.
TOPRAK, B. , Sanat Tarihi, C.I, İst. 1960.
TANSUĞ, S., Sanatın Dili, Ank. 1976.
HILLYER , V. M., - HUEY, E.G., Fine Art, New York 1966.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sanat tarihinin diğer disiplinlerle ilişkisini, Sanatla ilgili temel kavramları, Prehistorik çağda sanatın gelişimi, Mısır Uygarlığı, Ön Asya Uygarlıkları, Anadolu’da Paleolitik Çağ’dan, Roma ve Bizans devrine kadarki sanatsal gelişmeleri öğrenmek, geçmiş uygarlıkların sanat eserleri vasıtasıyla uygarlıkların bireysel ve toplumsal özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak, farklı kültürler arasındaki sanatsal farklılık ve ilişkileri incelemek.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bir bilim dalı olarak Sanat Tarihi , diğer bilim dallarıyla ilişkisi. Sanatın hangi kaynaktan doğduğunu belirlemeye çalışan teoriler, sanat, sanat eseri, sanatçı, sanat türleri Ders anlatım, Pps Sunum, Soru- cevap
2.Sanat nedir, sanatçı kimdir, başlıca sanat alanları nelerdir? Ders anlatım, Pps Sunum, Soru- cevap
3.Paleolitik dönemde Mağaralar, Tarih Öncesi Çağlarda AnadoluHitit Sanatı, Frig sanatı Ders anlatım, Pps Sunum, Soru- cevap, Görseller
4.Lidya Sanatı, Urartu Sanatı Ders anlatım, Pps Sunum, Soru- cevap, Görseller
5.Mısır Uygarlığı Ders anlatım, Pps Sunum, Soru- cevap, Görseller
6.Mısır sanatı Ders anlatım, Pps Sunum, Soru- cevap, Görseller
7.Mezopotamya UygarlıklarıSümerler, Akad Çağı Ders anlatım, Pps Sunum, Soru- cevap, Görseller
8.Babil, Asur Sanatı Ders anlatım, Pps Sunum, Soru- cevap, Görseller
9.Ara Sınav
10.Yunan Uygarlığı Ders anlatım, Pps Sunum, Soru- cevap, Görseller
11.Yunan Sanatı Ders anlatım, Pps Sunum, Soru- cevap, Görseller
12. Roma sanatı. Ders anlatım, Pps Sunum, Soru- cevap, Görseller
13.Erken Hristiyan ve Bizans Sanatı Ders anlatım, Pps Sunum, Soru- cevap, Görseller
14.Bizans Sanatı Ders anlatım, Pps Sunum, Soru- cevap, Görseller
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10110
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14114
Okuma515
Toplam75