Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eğitimin çeşitli temellerini kavrayabilme ve öğretmenlik mesleğine karşı olumlu tutum geliştirebilme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yok
Öğrenme Çıktıları
  1. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi hakkında bilgi sahibi olur
  2. Eğitimde Türkiye ve Dünyadaki uygulamaları karşılaştırır
  3. Eğitimde yapılmış belli başlı araştırmalar hakkında bilgi sahibidir.
  4. Eğitimde yapılmış belli başlı araştırmalar hakkında bilgi sahibidir.
  5. Eğitimin çeşitli temellerinin işlevlerini bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Altuntaş, S.,Yılmaz, N.,Gül,i. ve diğ (2010).(ed.Z.Cofoğlu,)Eğitim Bilimine Giriş, (2. baskı)Grafiker Yayıncılık:Ankara
Özdemir, S ve Yalın, H.İ.(1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, (2. baskı),Nobel Yayın ve Dağıtım
Erden, M.(2005). Öğretmenlik Mesleğine Giriş:İstanbul, Alkım Yayınları
Büyükkaragöz ve diğ:(1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Konya Mikro Basım Yayım ve Dağıtım
Başaran, İ,E (1978). Eğitim Bilimine Giriş, (1. Baskı):Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
eğitim bilimi genel kavramlar, eğitimin felsefi ve psikolojik temelleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel Kavramlar
2.Eğitimin Tarihsel Temelleri
3.Eğitimin Felsefi Temelleri
4.Eğitimin Sosyal Temelleri
5.Eğitimin ekonomik Temelleri
6.Eğitimin Hukuksal Temelleri
7.Türk Eğitim Sisteminin Yapısı ve Özellikleri
8.Eğitimin Ekonomik Temelleri
9.eğitimin Politik Temelleri
10.ara sınav
11.Eğitim Biliminde Araştırma Yöntemleri
12.Eğitim Biliminde Araştırma Yöntemleri
13.Öğretmenlik Mesleği
14.21. Yüzyılda eğitim Biliminde Yönelimler
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav14114
Final Sınavı14228
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma248
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma248
Toplam100