Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
RSÖ332 Çağdaş Sanat 927001 3 6 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çağımız sanatında yer olan akım ve uslupların özelliklerinin öğrenilmesi.Empresyonizmden 21.yüzyıla Avrupa’da, başta resim olmak üzere sanat gelişimi hakkında bilgi edinmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç. Benan Çokokumuş
Öğrenme Çıktıları
  1. Mimari eserleri tanıma
  2. Resim sanatı örneklerini tanıma (altar panosu, fresko, tablo, vb)
  3. Heykel örneklerini tanıma
  4. Sanatçılar hakkında bilgi edinme
  5. Sanat dallarını birbiriyle karşılaştırma
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
A.Antmen, 20.Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, İstanbul 2008.
E.Batur (haz.), Modernizmin Serüveni, İstanbul 1997.
F.Claudon, Sembolizm, İstanbul 1994.
S.Germaner, 1960 Sonrası Sanat, İstanbul 1997.
E.H.Gombrich, Sanatın Öyküsü, İstanbul 2011.
Z.İnankur; 19.yy.Avrupasında Heykel ve Resim Sanatı, İstanbul 1997.
M.&N.İpşiroğlu, Oluşum Süreci İçinde Sanatın Tarihi, İstanbul, 1983.
N.-M.İpşiroğlu, Sanatta Devrim, İstanbul 1991.
N.Lynton, Modern Sanatın Öyküsü, İstanbul 1982.
R.Passeron, Sürrealizm, İstanbul 1982.
N.Pirim (ed.), Rönesansın Serüveni, İstanbul 2005.
L.Richard, Ekspresyonizm, İstanbul 1991.
M.Serullaz; Empresyonizm, İstanbul 1983.
M.Yılmaz, Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ankara 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
1 Empresyonizm (E.Manet, C.Monet, Renoir, A.Sisley) 2 Empresyonizm (C.Pissarro, G.Caillebotte, B.Morisot, M.Cassatt, E.Degas) 3 Empresyonist heykel (A.Rodin), T.Lautrec, Neo-empresyonizm (G.Seurat, P.Signac) 4 Post-empresyonizm (P.Cézanne, V.van Gogh, P.Gauguin) 5 Sembolizm (G.Moreau, O.Redon, P.de Chavannes), 6 Art Nouveau (A.Mucha, G.Klimt) , Ekspresyonizm (E.Schiele, J.Ensor, A.Modigliani, E.Munch) 7 Arasınav- ders tekrarı 8 Die Brücke (E.Nolde, E.L.Kirchner, O.Mueller), Der Blaue Reiter (A.Macke, F.Marc, P.Klee, W.Kandinsky) 9 Fovizm (H.Matisse), Naif sanat (H.Rousseau), Kübizm (P.Picasso) 10 Kübizm (G.Braque, J.Gris, F.Léger), Fütürizm (Boccioni, Carra, Balla) 11 Suprematizm (Maleviç), De Stijl (P.Mondrian), Konstrüktivizm (N.Gabo, Tatlin, El Lissitzky), Dadaizm (M.Duchamp) 12 Sürrealizm (S.Dali, R.Magritte, M.Chagall, G.Chirico, J.Miro, Man Ray) 13 Pop Art (R.Hamilton, A.Warhol, R.Lichtenstein, C.Oldenburg), Op art (M.C.Escher, V.Vasarely, B.Riley) 14 Dışavurumculuk ve Gerçekçilik yorumları, minimal sanat, kavramsal sanat, Post-modernizm vb
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Empresyonizm
2.Empresyonizm
3.Empresyonist heykel, Neo-empresyonizm
4.Post-empresyonizm
5.Sembolizm
6.Art Nouveau, Ekspresyonizm
7.Arasınav- ders tekrarı
8.Fovizm
9.Fovizm
10.Kübizm
11.Suprematizm
12.Pop Art, Op art
13.Dışavurumculuk ve Gerçekçilik yorumları, minimal sanat, kavramsal sanat, Post-modernizm vb
14.Konstrüktivizm
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Bütünleme Sınavı160
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı140
Final Sınavı için Bireysel Çalışma160
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Tartışma14228
Gösterme14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
Toplam106