Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR110 Sağlık Psikolojisi 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Günümüzde yaşam sürelerinin uzaması ile kronik hastalıklar ve yaşlılığa bağlı hastalıklar giderek artmaktadır. Ortaya çıkmasında psikolojik ve sosyal faktörlerin önemli payı olduğu düşünülen ve uzun süre yaşanabilen şeker, kalp, böbrek ve kanser gibi hastalıkların tedavisinde, hasta ile tedavi ekibinin etkin işbirliği önemlidir. Bütün bunlar yalnız hasta bireyin değil, onun ailesinin de psikolojik ve sosyal yönlerden ele alınıp incelenmesini gerektiren çağdaş sağlık hizmetlerini zorunlu kılmaktadır. Böyle bir durum ise, tıbbi hizmetlerin yanı sıra sağlık psikolojisi kavramı ve yöntemleriyle çalışmayı kaçınılmaz kılmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Hatice Kumcağız
Öğrenme Çıktıları
  1. Sağlık psikolojisi alanındaki temel kavramları tanımlar,
  2. Sosyal destek ve sağlık ilişkisi hakkında farkındalık kazanır
  3. Hastalıklara karşı gelişen krizleri öğrenir
  4. Kanser hastası ile iletişim konusunda bilinçlenir
  5. Ölümcül bir hastalığı olan bir çocuğun anne babasına yapılması gereken uygulamalara ilişkin psikososyal destek konusunda bilinçlenir
  6. Engelli bir çocuğu olan anne babaya yaklaşım konusunda farkındalık kazanır
  7. Hastalığı olan ya da riskli sağlık davranışları gösteren bireylere yaklaşıma ilişkin farkındalık kazanır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Okyayuz, Ü. H. (1999). Sağlık Psikolojisi: Giriş. Türk Psikologlar Derneği Yayınları-ANKARA.
2.Baltaş, Z. (2008). Sağlık Psikolojisi.Remzi Kitabevi, Istanbul

3.Nezu, A.M., Nezu, C.M., Geller, P.A., & Weiner, P.I. (2004). Handbook of Psychology-Volume 9-
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında, sağlık psikolojisinin tarihçesi, temel kavramlar, sağlıklılığın korunması ve sürdürülmesi, yaşam kalitesinin artırılması gibi sağlık psikolojisinin temel alanlarında koruyucu ve iyi oluşu artırıcı müdahale-eğitim programlarına yönelik uygulamalar ve kronik hastalıklar bağlamında, vaka örnekleriyle birlikte ele alınacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sağlık Psikolojisi’nin tanımı, tarihçesi, gelişimini etkileyen faktörler
2.Sağlık ve hastalık kavramları, tedavi uyumu, sağlık davranışı, iyi oluş hali
3.Sağlık Psikolojisi’nin temel çalışma alanları
4.Sağlık Psikolojisinde kuramsal yaklaşımlar: Yükleme Kuramları, Sağlık İnanç Modeli, Gerekçelendirilmiş Eylem ve Planlanmış Davranış Kuramı, Transteorik Model
5.Hasta tedavi ekibi İlişkisi
6.Sosyal destek, baş etme, yaşam kalitesi, kontrol odağı ve sağlık
7.Sağlık psikolojisinde kronik hastalıklara bağlı durumsal kriz modelleri ve kriz yönetimi
8.Psikonöroimmünoloji
9.ARASINAV
10.Kronik ağrı, Yaşlılık
11.Hasta çocuk
12.Orta yaş gelişimi çerçevesinde menapozun değerlendirilmesi
13.Kanser hastası ve iletişim
14.Türkiye'de sağlık psikolojisi uygulamaları-eğitimi ve sağlık psikolojisi alanının geleceği
15.Yıl sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı177
Derse Katılım14228
Tartışma14342
Soru-Yanıt14342
Toplam125