Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDAE105 Psikolojiye Giriş 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin temel amacı psikolojinin ne olduğu, temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmak, daha sonraki yıllarda daha ayrıntılı olarak görecekleri konular üzerinde bir aşinalık oluşturmaktır
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Hatice EPLİ
Öğrenme Çıktıları
  1. Psikolojinin bir alan olarak genel özelliklerini, inceleme alanını, çalışma alanlarını, dallarını, yöntemlerini tanımlar.
  2. İnsan davranışının fizyolojik temellerini, duyusal ve algısal süreçleri tarif eder.
  3. Öğrenme ve bellek konularının temel kavramlarını, türlerini, kuramsal yaklaşımları tanımlar.
  4. Güdüler ve duygulara ilişkin kavramları ve kuramsal yaklaşımları ifade eder.
  5. Yaşamboyu gelişim dönemlerini tanımlar.
  6. Farklı psikolojik süreçleri açıklamak için ileri psikoloji bilgisini kullanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı, Remzi Kİtapevi, İstanbul, 2010Clifford T. Morgan, Psikolojiye Giriş Ders Kİtabı, H.ü. meteksan Yayınları, Ankara, 1985Charles, G. Morris, Psikolojiyi Anlamak, Türk Psikologlar Drneği Yay. Ankara 2002,Ayşegül Ataman, Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş,Gündüz Eğt.yay. 2007 AnkaraR.Atkinson ve Atkinson. Psikolojiyi Anlamak. 20
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Psikolojiyle ilgili temel kavramlar, psikolojinin amaçları, tarihçesi, yöntemleri, davranışın fizyolojik temelleri, duyum ve algı, öğrenme ve bellek süreçleri, güdüler ve duygulara ilişkin bilgiler, yaşam boyu gelişim süreçleri, sosyal psikoloji ve insan çeşitliliği.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kapsamı, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2.Psikoloji Biliminin Tanımı; Gelişimi
3.Psikolojinin Farklı İlgi Ve Uygulama Alanları; Psikolojide Farklı Yaklaşımlar
4.Fizyoloji ve davranış, Beynin yapısı, Genetik
5.Duyum ve Algı
6.Psikoloji Kuramları
7.Öğrenme Kuramlar, Klasik koşullama-Edimsel Koşullanma
8.Kişilik Kuramları(Freud )
9.Kişilik Kuramları(Jung-Adler-Erikson)
10.Normal Dışı Davranışlar
11.Güdülenme ve Heyecan
12.Bellek
13.Savunma Mekanizmaları
14.Fiziksel gelişim Bilişsel gelişim Sosyal ve duygusal gelişim
15.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav177
Final Sınavı11010
Derse Katılım11444
Takım/Grup Çalışması2816
Seminer155
Ev Ödevi3618
Toplam100