Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR101 Fizyolojik Psikoloji 927001 1 1 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Davranışın temellerini oluşturan fizyolojik süreçlerin anlaşılması.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Esat ŞANLI
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenci psikolojinin fizyolojik temelleri hakkında genel bir bilgi sahibi olur.
  2. Beyin, işlevi, çalışma prensipleri, nöron ve sinir sistemi hakkında bilgi sahibi olur.
  3. Duygu, his kavramlarını ayırt edebilir ve duygu oluşum sürecini bilir.
  4. Duygu, davranış ve düşünce kavramlarını bilir ve aralarındaki ilişkiyi fizyolojik açıdan tartışabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Öktem.Ö.(2006): Davranışsal Nörofizyolojiye Giriş. Nobel Tıp Kitabevleri,İstanbul.
2. Mesulam,M.M.(ed) (2000): Davranışsal ve Kognitif Nörolojinin İlkeleri. (Çeviri editörü Hakan Gürvit) Yelkovan yay. İstanbul
3. Solso,R.L.,Maclin,M.K.,Maclin,O.H.(2007): Bilişsel Psikoloji. (Çeviri A.Ayçiçeği-Dinn) Kitabevi,İstanbul
4. Feinberg,T.E.,Farah,M.J.(1997): Behavioral Neurology and Neuropsychology. MacGraw-Hill,New York
5. Tanrıdağ,O.(1994): Teoride ve Pratikte Davranış Nörolojisi. Nobel Tıp Kitabevleri,İstanbul.
6. http./ www.itfnoroloji.org/ekitap.htm
7. Öget Öktem: Nöropsikolojik Değerlendirme
8. Öget Öktem, Sara Zarko Bahar, Edip Aktin: Afazi, Apraksi, Agnozi
9. Öget Öktem : Mental Durum Muayenesi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
1. Uyarıcılar, organizma ve tepkiler 2. Sinir Sistemi 3. Nöronlar, Sinaps 4. Otonom Sinir Sistemi 5. Tepki Mekanizmaları 6. İhtiyaç ve Güdüler 7. Vize 8. Beyin ve çalışma prensipleri 9. Duygusal Yaşamın nitelikleri 10. Duyular ve Duygular 11. Algı ve farkındalık 12. İçgüdü ve öğrenme 13. Düşünme uslamlama 14. İmgeleme
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Uyarıcılar, organizma ve tepkiler
2. Sinir Sistemi
3. Nöronlar, Sinaps
4.Otonom Sinir Sistemi
5.Tepki Mekanizmaları
6.İhtiyaç ve Güdüler
7. Vize
8. Beyin ve çalışma prensipleri
9. Duygusal Yaşamın nitelikleri
10.Duyular ve Duygular
11. Algı ve farkındalık
12. İçgüdü ve öğrenme
13. Düşünme uslamlama
14. İmgeleme
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Derse Katılım14342
Tartışma14228
Soru-Yanıt14114
Gösterme4416
Toplam125