Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR102 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma 927001 1 2 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ders ödevi, tez, bilimsel makale, araştırma önerisi ile araştırma ve inceleme raporlarının hazırlanmasında gerekli bilgi, beceri ve teknikleri öğrenme
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Melek Kalkan
Öğrenme Çıktıları
  1. Araştırma konusu seçme ve rapor hazırlama yöntem ve tekniklerini öğrenme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
American Psychological Association (1999). Publication manual of the American Psychological
Association (5th ed.). Washington, DC: Author.
Day, R. A. (1996). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Çev: Gülay Aşkar Altay,
Tübitak. Hall, G, M. (1998). Bilimsel Makale Yazımı. Çev: Hasan Doğruyol, İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri Ltd. Şti.
Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. (11. Basım). Ankara: Bilim Kitap
Kırtasiye Ltd. Şti.
Karasar, N. (2000). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. (10. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Araştırma ve inceleme raporu hazırlama
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilim ve temel kavramlar, bilgiye ulaşma yolları, Araştırmalarda Konu Seçimi
2.Araştırmalarda Kaynak Tarama Süreci, Kütüphane Kullanımı, Elektronik kaynaklardan tarama yapma, Metin aktarmaları ve alıntı yapma, Metin aktarmalarında etik yaklaşım
3.Kaynak gösterme- dipnot yöntemi ve APA yöntemi
4.Araştırma Raporlarının Hazırlanmasında İçerik ve Biçim
5.Etkili sunum yapma teknikleri
6.Slayt hazırlama
7.Tablo, şekil ve grafik hazırlama, raporlaştırma
8.Hazırlanan slaytların ve raporların etkili sunum teknikleri çerçevesinde değerlendirilmesi
9.Hazırlanan slaytların ve raporların etkili sunum teknikleri çerçevesinde değerlendirilmesi
10.Ara Sınav
11.Hazırlanan slaytların ve raporların etkili sunum teknikleri çerçevesinde değerlendirilmesi
12.Hazırlanan slaytların ve raporların etkili sunum teknikleri çerçevesinde değerlendirilmesi
13.Hazırlanan slaytların ve raporların etkili sunum teknikleri çerçevesinde değerlendirilmesi
14.Hazırlanan slaytların ve raporların etkili sunum teknikleri çerçevesinde değerlendirilmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9327
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5525
Toplam100