Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR104 Sosyal Antropoloji 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında görev yapacak ve eğitim camiasında hizmet verecek olanların hem insanı tanımaları hem de insanın yetişmiş olduğu toplumsal alandaki kültürel değişimleri anlayabilmesi için kültür ve toplumsal değişmeler hakkında bilgi vermeyi amaçlar.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Zekeriyya Uludağ
Öğrenme Çıktıları
  1. Kültür nedir?
  2. Antropoloji nasıl bir bilimdir?
  3. İnsan tarafından ortaya atılan kültürel yapılar hangi açılardan açıklanabilir?
  4. Toplumsal farklılaşmaların sebepleri nelerdir?
  5. Antropolojik yöntem var mıdır?
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Antropoloji alanında yapılmış çalışmalar ile Prof.Dr.Bozkurt Güvenç'in kaleme aldığı eser tavsiye edilmiştir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İnsanlık tarihinin kısa bir kronolojisini verdikten sonra kültürün ortaya çıkmasında etken olan teorileri başlangıçta ırksal açıklamaları daha sonra ise kültürel muhtevalar hakkında yapılan açıklamaları ve bu sahada ortaya atılmış yöntem ve teorileri açıklar,
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Antropolojinin doğuşu ve medeniyet tarihinin geçirdiği evreler üzerinde durulur.
2.Toplumsal ve kültürel farklılaşmaların veya benzerliklerin ortaya çıkış nedeni olarak ırksal açıklamalar hakkında bilgi verilir.
3.Irksal açıklama ile ilgili olarak gen yapısı, fenotip, genotip, mutasyonlar üzerinde durulmaya devam edilir.
4.sosyal bilimler ve antropoloji üzerinde durulur. bilimler sınıflamasında yeri anlatılır.
5.Antropolojinin gelişmesi için kullandığı yöntemler ve bu yöntemlerin diğer yöntemlerden faklılıkları açıklanır.
6.Antropolojinin faydalandığı Diffüyonizm ve evrimcilik fonksiyonalizm ve strüktüralizm gibi teoriler ve bunların antropolojiye katkıları anlatılır.
7.sosyal kültürel antropolojinin gelişimi ve üzerinde durduğu kavramlar. Kültür kavramı ve bunun özellikleri hakkında açıklamalar.
8.Ara sınav
9.Kültürel evrim ve devrimler üzerinde durulurken; insanlık tarihinin kültürel açıdan geçirdiği evrelerden paleolitik, neolitik ve endüstri dönemleri gibi.
10.Enerji doğal çevre ve nüfus gibi kavramlar arasındaki ilişkilerden bunun sonucunda ortaya çıkan gelişmeler anlatılır.
11.Üretim tüketim arasındaki ilişki ve bunun ortaya çıkardığı alışveriş biçimleri ve ekonomik süreçler ile bu süreçlerin kültürel sonuçları üzerinde durulur.
12.Toplumsal alandaki farklılaşmalar özellikle sınıfsal farklılaşmalar, grupla ve cemaatler üzerinde durulur.
13.kültürün yayıcısı ve yapıcısı olarak eğitim üzerinde durulur. Eğitimin etkisi kültürleme ve kültürleşme gibi kavramlar açıklanır.
14.Antropoloji hakkında genel bir değerlendirme yapılarak insanın neliği üzerinde durulur.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav3100
Toplam300
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı3100
Toplam300
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9218
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14228
Toplam126