Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR106 Gelişim Psikolojisi-I 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Psikolojinin tanımını, diğer bilimler arasındaki yerini, alt bilim dalları ve uygulama alanlarını, araştırma yöntemlerini, gelişimin temel kavram ve ilkelerini, bedensel ve psikomotor gelişimin doğum öncesi dönemden başlayarak bebeklik, ilk çocukluk, son çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yetişkinlik ve ileri yetişkinlikteki gelişimini aktarmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin edindiği teorik bilgileri gelişim alanında çalışabilecekleri mesleki kurumlara aktarabilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Ü. Hatice Epli
Öğrenme Çıktıları
 1. Bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerindeki fiziksel, zihinsel, dil, sosyal, duygusal, kişilik ve ahlak gelişiminin nasıl gerçekleştiğini bilir.
 2. Anne-baba ve öğretmen olarak çocuk ve gencin bedensel gelişimlerine ilişkin sorumlulukları kavrayabilme.
 3. Psikolojinin Tanımını, Psikolojinin Diğer Bilimler Arasındaki Yerini, Psikolojinin Alt Bilim Dallarını ve Uygulama Alanlarını, Psikolojinin Araştırma Yöntemlerini bilir.
 4. Gelişimi etkileyen kalıtsal ve çevresel faktörleri bilir
 5. Gelişimin kritik dönemlerinde karşılaşılan sorunları öğrenmek ve çözümler üretmek.
 6. Gelişim ilkelerini ve birbiri ile olan ilişkilerini bilir.
 7. Bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerindeki fiziksel, zihinsel, dil, sosyal, duygusal, kişilik ve ahlak gelişiminin birbirleri ile olan ilişkilerini açıklar.
 8. Bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerindeki dil gelişiminde karşılaşılacak engellerin aşılmasında önlemler alabilir.
 9. Gelişim alanlarının birbirini nasıl etkilediğini açıklar.
 10. Gelişim psikolojisi ile ilgili temel kavramları ve birbiri ile ilişkilerini söyler.
 11. Bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerindeki ahlaki yargı kavramlarının gelişim sürecini bilir ve kavramları yerinde kullanır.
 12. Bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerindeki bilişsel gelişimle ilgili kavramları tanır ve yerinde kullanabilir.
 13. Bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerindeki duygusal gelişimin, gelişim dönemlerine göre gösterdikleri değişimi ve nedenlerini bilir.
 14. Bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerindeki doğması olası yaşamsal sorunları tanıma ve çözüm yollarını öğrenir.
 15. Psikoloji ve gelişim psikolojisi kavramlarını, psikolojinin tarihsel gelişimini bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Eğitim Psikolojisi (Gelişim-Öğrenme-Öğretim), Binnur Yeşilyaprak (Editör), 6. Baskı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara 2010.2.Gelişim ve Öğrenme, Betül Aydın (Editör), 1. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2005.3.Eğitim Psikolojisi (Gelişim ve Öğrenme), Ramazan Arı, 1. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2008.4.Gelişim ve Öğrenme, Ziya Selçuk, 12. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım Ankara 2003.5.Gelişim ve Öğrenme, Hasan Bacanlı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2002.6.Gelişim Psikolojisi, Bekir Onur, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ders, psikoloji biliminin tanımı, gelişimi, kuramları, gelişim psikolojisinin tanımı ve kullandığı araştırma yöntemlerinin aktarılmasını içermektedir. Bunun yanı sıra gelişimin temel kavramları, ilkeleri ve gelişimi etkileyen faktörler ele alınmaktadır. Gelişim alanlarından bedensel ve psikomotor gelişimin doğum öncesi dönemden başlayarak bebeklik, ilk çocuklu, son çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yetişkinlik ve ileri yetişkinlikteki gelişimi içermektedir. Ayrıca gelişim psikolojisinde kullanılan araştırma yöntemleri de dersin kapsamındadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Psikolojinin Tanımı, Psikolojinin Diğer Bilimler Arasındaki Yeri
2.Psikolojinin Alt Bilim Dalları ve Uygulama Alanları,
3.Psikolojide Araştırma Yöntemleri
4.Gelişimi Etkileyen Çevresel ve Kalıtsal Faktörler
5.Gelişimin Temel Kavramları
6.Gelişimin İlkeleri
7.Gelişimin Alanları ve Gelişim Görevleri
8.Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde Bedensel Gelişim
9.Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde Bilişsel Gelişim
10.Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde Dil Gelişimi
11.Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde Sosyal Gelişim
12.Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde Duygusal Gelişim
13.Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde Kişilik Gelişimi
14.Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde Ahlak Gelişimi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9436
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5630
Okuma14342
Toplam154