Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR109 Eğitim Bilimine Giriş 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğretmen olacak ve eğitim bilimi alanında takademik çalışma yapacak olan kişilere eğitimin temel kavramlarını tanıtmak, eğitimin temel problemlerini göstermek, eğitimi yönlendiren temel bilimler ile eğitim arasındaki ilişkileri kurmak mesela felsefe, sosyoloji,psikoloji tarih ekonomi din v.s. gibi. Öğretmen adaylarının meseleğe yönelirken edinmeleri gereken kazanımları rasyonel ve eleştirel gözle çözümlemesi sağlanır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.dr.zekeriyya Uludağ
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler eğitimin temel kavramlarını kavrar.
  2. Eğitim bilimine temel olan disiplinlerin konuya bakışını kavrar.
  3. Eğitimin nihai amacının güncel bakış açıları ile mukayesesini yapar.
  4. Öğretmenlik mesleği ile eğitim bilimi arasındaki ilişkiyi kavrar ve günün şartları içerisinde kritik eder.
  5. Eğitimin temel disiplinlerinin tarihsel kaynaklarını tanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Eğitim Bilimine Giriş adıyla kaleme alınan eserler.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Eğitimin temel kavramları üzerinde durulur.
2.Eğitimin amaç ve fonksiyonları ele alınır.
3.Eğitimin felsefi temelleri ile eğitime felsefi açıdan bakma ve değerlendirme ve eleştiriler dikkate alınır.
4.Eğitim ile toplumsal yapılar arasındaki ilişkiler akademik olarak değerlendirilir.
5.Eğitimin tarihsiz yapılamayacağı düşüncesinden hareketle konunun tarihsel temelleri ile dönemlere ait uygulamalar üzerinde durulur.
6.Tarihsel temeller bu hafta içerisinde de incelenir.
7.Eğitimin her dönemde ve her ülkede siyaset ile ilişkisi dikkate alınarak toplumsal bağlar ile anayasada belirtilen millet lolma düşüncesi üzerinde durulur.
8.Eğitimin ekonomik boyutu olup olmadığı dikkate alınarak temel esaslar tartışılır.
9.Ara Sınav
10.Eğitimin psikoloji ile ilgisine temas edilir. Kavramlar açısından konu ele alınır.
11.Hukuk ve eğitim arasındaki ilişkilerin boyutları ele alınır.
12.Toplumsal yapıların eğitim ile olan ilişkileri demokratik toplum oluşturmada çıkış noktaları üzerinde durulur.
13.Eğitim ve yöntemler araşısındaki ilişkiler ele alınır.
14.Öğretmenlik mesleği hakkında elde edilecek kazanımlar ve özellikler üzerinde durulur.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11313
Final Sınavı11313
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü12336
Toplam104