Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR103 Felsefeye Giriş 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Rehberlik ve Danışmanlık öğrencilerine Felsefe konusunda genel bilgi vermek, felsefenin konusu, tarihi, temel akımları ve önemli filozofları anlatılarak öğrencilere eleştirel bilinç kazandırlacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Zekeriyya Uludağ
Öğrenme Çıktıları
  1. Varlık felsefesinin çözümlenmesi nasıl yapılır?
  2. Epistemoloji bize ne kazandırır?
  3. Değerler nasıl kazanılır?
  4. İletişimin felsefi problem olması nedir?
  5. Kültür felsefe açısından nasıl değerlendirilir?
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kamiran Birand; İlk Çağ Felsefesi Tarihi, A.Ü. İlahiyat Y. Ankara, 1964.Afşar Timuçin; Düşünce Tarihi, İnsancıl y. İstanbul,1992.Macit Gökberk; Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, !998.Ahmet Arslan; Felsefeye Giriş, Vadi y. Ankara, 1994.Sülmeyman Hayri Bolay; Felsefeye Giriş Akçağ YayınlarıAhmet Arslan Felsefeye Giriş,Bedia Akarsu; Felsefi Terimler Sözlüğü
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
Dersin İçeriği
Felsefenin temel problemleri ve disiplinleri, hikmet anlayışı, Türk İslam felsefesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Felsefe nedir, nerede ve ne zaman, hangi şartlarda ortaya çıktı.
2.Felsefenin genel olarak bölümleri ve özellikleri
3.Varlık felsefesi (özne-nesne ve hakikat nedir)
4.Epistemoloji I (suje-obje ilişkisi bağlamında iki medeniyetin karşılaştırılması-Hristiyan ve İslam Medeniyeti)
5.Epistemoloji II (Eski Ekoller ve Kurucuları)
6.Ahlak felsefesi
7.Bilim Felsefesi
8.Türk İslam Düşüncesi
9.Ara Sınavı
10.Siyaset Felsefesi
11.Siyaset felsefesine II
12.İletişim Felsefesi
13.Metin üzerinden iletişimin değerlendirilmesi (sokrates Örneği)
14.Sanat Felsefesi ve genel değerlendirme (Platon ve Aristo)
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9327
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5630
Toplam103