Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR202 Test Dışı Teknikler 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Test dışı teknikler dersini başarı ile tamamlayan öğrenci, test dışı tekniklerini sınıflayabilecek, teknik nitelikleri kavrayabilecek, bireyi tanımada uygun test dışı teknikleri seçebilecek, test dışı tekniklerle ilgili formları hazırlayabilme- uygulama ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahip olacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.doç.dr.Hatice Kumcağız
Öğrenme Çıktıları
  1. Bireysel farklılıklarla ilgili farkındalık kazanır.
  2. Test ve test dışı teknikler arasındaki fark ile ilgili olarak bilgilenir
  3. Test dışı teknikler hakkında bilgi sahibi olur.
  4. Test dışı tekniklerin uygulanmasını ve değerlendirmesini öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Özgüven, İ. E.( 2000). Bireyi Tanıma Teknikleri. Ankara: PDRM Yayınları
2._____. (2004). Görüşme İlke ve Teknikleri. 3. baskı. Ankara: PDRM Yayınları
3.Kepçeoğlu, M.( l999). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. İstanbul: Alkım Yayınları
4.Tan, H. ve Baloğlu, M. (2006). Psikolojik Danışma ve Rehberlik.Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
5.Kuzgun, Y. (2002) Rehberlik ve Psikolojik Danışma .Genişletilmiş 7. Baskı. Ankara: ÖSYM Yayınları
6.A. Kaya (Edit.). ( 2009). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Anı Yayıncılık.
7.Özbek, A. (1987). Psikodrama: Grup Psikoterapisinde Sahnesel Etkileşim.Ankara: Grup Psikoterapileri Derneği Yayını.
8.Dökmen Ü.(1995).Sosyometri ve Psikodrama. Istanbul: Sistem Yayıncılık
9.Baş, T. (2008). Anket Nasıl Hazırlanır, Uygulanır, Değerlendirilir?, Ankara: Seçkin Yayınları,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
PDR hizmetlerinde bireyi tanımanın gerekliliği, önemi,amaçları,bireyin tanınması gereken yönleri, tanımada dikkat edilmesi gereken ilkeler,kullanımındaki güçlükler,bireyi tanımada kullanılan test dışı teknikler
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bireyi Tanıma Süreci ve Bireysel Farklılıklar Bireyin Kendisini Anlattığı Teknikler Görüşme, Otobiyografi,
2.Problem tarama listeleri
3.Anket, Arzu listesi ,Yarım Kalmış Cümlelerin Tamamlanması, Zaman Cetveli, İşaretleme Listeleri,
4.Bibliyoterapi ve hatıra kayıtları
5.Gözlemsel Teknikler Gözlem
6.Derecelendirme ölçekleri
7.ARASINAV
8.Sosyometri,
9.Sosyometri,
10.Kimdir Bu?
11.Etkileşime Dayalı Teknikler Psikodrama,
12.Sosyodrama
13.Oyun terapisi
14.Ev ziyaretleri Yetenek – Başarı Karşılaştırması ve Toplu Dosya
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Uygulama/Pratik140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Rapor Hazırlama140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav199
Final Sınavı199
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Toplam126